San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Glao ar iarratais: Seirbhísí Comhordaithe don Oíche Chultúir
Glao ar thairiscintí: Bosca Uirlisí Digiteacha
Tá Tadhg O’Sullivan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Coiscéim Coiligh
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2021
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation
Gairmeacha Oscailte ar thairiscintí: Cónaitheachtaí Island Connect
Gairmeacha Oscailte ar thairiscintí: Cónaitheachtaí Island Connect

Clár comhoibritheach is ea ISLAND CONNECT idir cúig eagraíocht taibhealaíne a oibríonn le cónaitheachtaí atá lonnaithe ar oileáin de chuid tíortha éagsúla na hEorpa, nó atá bainteach leis na hoileáin sin. Agus iad tugtha le chéile trína gcuspóir comhchoiteann chun cur le cruthú agus comhdhlúthú na dtaibhealaíon, is é is aidhm do chomhpháirtithe líonra an chláir malartaithe idirnáisiúnta cónaitheachta an tionscnamh seo a sheoladh le gur féidir leo tabhairt faoina n-uaillmhian thábhachtach chun tacú le forbairt phearsanta agus ghairmiúil ealaíontóirí agus compántas ealaíon.

SPRIOCDHÁTA AN IARRATAIS: an 11 Eanáir 2021 (23:59, Am Lár na hEorpa)

 • Reáchtálfar na cónaitheachtaí ar na cúig oileán (an Danmhairg, an Chróit, Éire, an Ghréig, nó an Spáinn – Na hOileáin Bhailéaracha) le linn 2021 ag amanna difriúla.
 • Mairfidh na cónaitheachtaí ar feadh coicíse agus beidh cur i láthair den obair idir lámha ag deireadh gach téarma.
 • Cuirfear dálaí oibre agus maireachtála araon ar fáil le linn na gcónaitheachtaí agus déanfar iad a chinntiú, lena n-áirítear: ionad / spás oibre agus dálaí bunúsacha teicniúla i bpobal oileánach roghnaithe, lóistín réamheagraithe íoctha (seomraí dhá leaba), costais taistil náisiúnta agus idirnáisiúnta chuig láithreacha na cónaitheachta agus láithreacha lena n-éascaítear an fhorbairt acmhainneachta, costais taistil chuig an gcónaitheacht, per diems, táille suas le 2,400.00 EUR in aghaidh an chompántais (1,200.00 le haghaidh cónaitheacht coicíse).
 • Déanfaidh comhpháirtithe áitiúla líonra Island Connect cuir i láthair a eagrú de shaothair chríochnaithe de chuid na gcompántas ealaíon roghnaithe.

 

Mar aon le clár Island Connect, beidh SpringLab ar siúl le linn 5 lá in 2021 i Luimneach, Éire, idir an 23 agus an 27 Márta 2021. Cuirfear fáilte roimh dhuine atá freagrach as an treo ealaíne ó gach compántas roghnaithe freastal ar an gceardlann chun teicnící forbartha, cruthaitheachta agus inbhuanaitheachta a fhoghlaim lena n-úsáid ina gcuid tionscnaimh ealaíne féin. Roinnfear an cheardlann ina dhá chuid, ceann maidir le forbairt agus comhairleoireacht amharclainne agus ceann eile maidir le ceannaireacht phearsanta. Beidh ceardlann le Rivca Rubin freisin maidir le nósanna imeachta aiseolais agus seimineár maidir leis an bhféiniúlacht oileánach. 

 

Riachtanais Iarratais 

 • Tá na cónaitheachtaí oscailte do thaibhealaíontóirí atá lonnaithe sa Danmhairg, sa Chróit, in Éirinn, sa Ghréig nó ar na hOileáin Bhailéaracha.
 • Féadfaidh triúr, ar a mhéad, a bheith mar chuid d’aon ealaíontóir nó compántas ealaíon.
 • Braitheann na cónaitheachtaí a bhfuiltear i dteideal cur isteach orthu ar an tír ina bhfuiltear lonnaithe de ghnáth.

DUALGAIS: Ealaíontóir(í) / Compánta(i)s:

 • Ní mór a bheith ar fáil d’fhad ama iomlán an dá chónaitheachta (an ceann áitiúil agus an ceann idirnáisiúnta)
 • Ní mór a bheith in ann agus sásta ball den chompántas a sheoladh chuig SpringLab / an gCeardlann maidir leis an bhForbairt Acmhainneachta;
 • Ní mór cur i láthair a eagrú ag deireadh gach cónaitheachta den saothar a cruthaíodh lena linn;
 • Ní mór a bheith spreagtha a bheith gníomhach i ngnáthshaol láthair / ceantair na cónaitheachta, agus a bheith sásta grianghraif agus físeáin a ghlacadh den chónaitheacht lena roinnt go poiblí,
 • Glacfaidh an t-ealaíontóir / an compántas le hiarratais ar agallamh a d’fhéadfaí a bheith ann ó na meáin maidir leis an gclár seo.  

Tá sé d’aidhm ag Island Connect a bheith ina thionscnamh ionchuimsitheach atá oscailte do rannpháirtithe de gach aon aois, cumas, gnéis, gnéasacht agus dúchas náisiúnta. Ní féidir teacht go héasca ar gach ceann dár n-ionaid tionóil faoi láthair ach déanfaimid ár ndícheall freastal ar riachtanais na ndaoine nuair is féidir linn sin a dhéanamh.

Tabhair cuairt ar: https://islandconnect.eu