San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier

Tugann Gradam Comharcheoil na bliana seo muid go dtí an imeall ar fad chomh fada is a bhaineann sé leis an idirghníomhú agus leis an gcaoi a bhfiosraíonn ceol traidisiúnta virtuoso (sárcheol traidisiúnta), damhsa traidisiúnta agus damhsa comhaimseartha bunús a chéile. Ina shaothar nua aonair téann an t-ealaíontóir damhsa Éireannach Colin Dunne i ngleic le ceol shár-sheinnteoir fidle traidisiúnta na hÉireann (virtuoso), Tommie Potts (1912-1988) ar bhain a albam ó 1972, The Liffey Banks, clú agus cáil amach mar albam aitheanta den fhidil aonréadach. Léiríonn ceol Potts an léirthuiscint ghrinn a bhí aige ar cheol traidisiúnta agus an dúchas dochloíte sin a bhí ann é a mhionscrúdú agus a chur ar ais le chéile arís.  Tá meas ar cheol Potts mar gheall ar chumhacht theicniúil agus mhothúchánach an cheoil mar aon leis na cáilíochtaí fíneálta, gruama agus spraíúla a bhaineann leis.  Fágann an neamhaird is léir a dhéanann sé do rithim thraidisiúnta gurb ar éigean is féidir damhsa leis an gceol fiú. Seo ceann de na dúshláin chruthaitheacha a chuireann an t-ealaíontóir damhsa Colin Dunne, i gcomhar leis an stiúrthóir Sinéad Rushe agus an cumadóir/dearthóir fuaime Mel Mercier fúthu, chun dul i ngleic leis in CONCERT. Tá cóip LP aige de The Liffey Banks, téipthaifeadán, callairí iniompartha agus roinnt bileog urláir, braitheann tú uaigneas agus claontacht na dtaifeadtaí sin i stíl nuálach Dunne atá dúisitheach agus sainiúil ach an oiread le ceol Potts féin.

 

Rinne an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann cómhaoiniú agus comhléiriú ar CONCERT in éineacht le Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath, CND Paris, MA Scène Nationale de Montbéliard agus La Comète, Châlons–en–Champagne.  Cuireadh ar stáitse den chéad uair é ag Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath 2017 áit ar éirigh go maith leis ag Ionad Ealaíon Project, ag mealladh lucht féachana spleodrach a raibh ceoltóirí agus damhsóirí as gach seánra mar chuid de. Thug The Irish Times léirmheas cúig réalta do CONCERT, ag rá “Ní cath mór idir damhsóir agus ceoltóir atá i gceist le Concert, ach díreach mar a bheadh comhrá le Potts ó ealaíontóir go healaíontóir.

Tá an comhrá compordach, barúil, ómósach agus magúil, amanna.”