English Version

Ailt
Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015

Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht féachana féideartha a phróifíliú

Tairseach náisiúnta nua na n-ealaíon san oideachas – teastaíonn do chúnamh uainn

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon.

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Glao ar Thairiscintí le haghaidh Forbairt Lucht Féachana agus Ealaín Phoiblí

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 18 Samhain
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


Naisc chuig Suíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon
nuachtlitir
Imleabhar 12 Eagrán 24 Samhain 2014
Fáilte go heagrán na Samhna de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.

I Nuachtlitir na míosa seo:

  • Tabharfaimid eolas duit ar imeacht iontach faoin Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach a bheidh ar siúl Dé Domhnaigh, an 7 Nollaig, in Institiúid Scannán na hÉireann i mBarra an Teampaill ina ndéanfaimid ceiliúradh ar scoth na scríbhneoireachta ficsin Éireannaigh.

 

 

  • Is féidir leat eolas a léamh ar uirlis mapála na Comhairle Ealaíon lena gcuirfear ar chumas ionaid ealaíon, ach úsáid a bhaint sonraí ón daonáireamh, próifíliú a dhéanamh ar a lucht féachana/éisteachta féideartha.

 

  • Ina theannta sin, tá tionscnamh nua – Tairseach na nEalaíon san Oideachais – á fhorbairt ag Kids’ Own i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus tá comhairliúcháin á reáchtáil acu chun do thuairim a fháil.

 

  • Gheobhaidh tú faisnéis ar conas clárú don lá dírithe ar Lucht Féachana na nEalaíon a bheidh ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 9 Nollaig. Tá an lá seo dírithe ar bhainisteoirí margaíochta agus eagraíochta a bhfuil an phríomhfhreagracht orthu lucht féachana/éisteachta a mhéadú agus fáil amach, ar deireadh, conas a dhéanann an Oifig Cultúir fógra a thabhairt maidir leis na gairmeacha ar thograí do shnáitheanna Aistriúcháin Liteartha na hEorpa Cruthaithí agus Tacaíocht d’Ardáin Eorpacha, mar aon le roinnt faisnéise maidir leis an gclár Erasmus +.

 

  • Ba mhór againn fáilte a chur roimh Sheóna Ní Bhriain, a chuir tús lena ról mar, Ceann: Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas, an tseachtain seo

 

  • Déanaimid comhghairdeas an mhí seo le hInstitiúid Téatair na hÉireann as imeachtaí beo téatair, damhsa agus ceoldrámaíochta a thaispeáint anois ar an suíomh gréasáin álainn nua atá acu – www.irishtheatre.ie/events .  Úsáidtear API Culturefox.ie na Comhairle Ealaíon san fhorbairt sin. Dá bhrí sin, ní gá d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon imeachtaí a liostú ach aon uair amháin, ach is féidir na himeachtaí sin a léiriú ar go leor láithreáin gréasáin éagsúla.

 

  • Tá an Chomhairle Ealaíon i mbun tairisceana faoi láthair chun daoine nó cuideachtaí atá cáilithe go cuí a roghnú le dhul i mbun oibre in dhá réimse ar leithligh, forbairt lucht féachana agus ealaín phoiblí. Tuilleadh sonraí anseo

 

  • Ar deireadh, mar chuid dá forbairt straitéisí, d’fhostaigh an Chomhairle Ealaíon Pathfinder/Bricolage le déanaí chun taighde cáilíochtúil a dhéanamh ar an dearcadh ar na healaíona i measc grúpaí beaga ar fud na hÉireann. Cuireadh iontas orainn leis na léargais a fuarthas ón ngníomh sin, léargais dhúshlánacha, spreagúla, agus láidre iad – go minic iad sin ar fad ag an am céanna, a oiread sin gur bhreá linn iad a roinnt le páirtithe leasmhara. Tá dhá chur i láthair á reáchtáil againn: 11am Dé Máirt, an 25 Samhain i dTaibhdhearc na Gaillimhe, agus 11am Déardaoin, an 27 Samhain in amharclann Smock Alley i mBaile Átha Cliath. Más mian leat a bheith linn, is féidir ticéad a iarraidh ach ríomhphost a sheoladh chuig info@artscouncil.ie agus GALWAY nó DUBLIN mar ábhar leis.

Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

D’fhonn an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 2015-18 atá ag teacht aníos a cheiliúradh, tá an Chomhairle Ealaíon ag óstáil imeachta Dé Domhnaigh, an 7 Nollaig ag Institiúid Scannán na hÉireann i mBarra an Teampaill. Sin an chéad imeacht i sraith mhór imeachtaí poiblí saor in aisce a bheidh ar siúl idir seo agus 2018 ina mbeidh deis ag an bpobal mór a bheith páirteach i bhficsean Éireannach.


Léigh tuilleadh


An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh.


Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Is é an spriocdháta don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Déardaoin an 4 Nollaig ag 5.30pm. Osclaíonn an t-iarratas ar an 4 Samhain.


Léigh tuilleadh


Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Fógraíodh torthaí Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí don bhliain 2015. Tá deontais suas le €30,000 ar a mhéad á dtairiscint sa Scéim sin i dtreo chostais reatha spásanna oibre na bhfísealaíontóirí.


Léigh tuilleadh


Lucht féachana féideartha a phróifíliú

Cuidíonn uirlis mapála na Comhairle Ealaíon le hionaid ealaíon a lucht féachana féideartha a phróifíliú.


Léigh tuilleadh


Tairseach náisiúnta nua na n-ealaíon san oideachas – teastaíonn do chúnamh uainn

Tá Kids’ Own ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhforbairt ar thionscnamh náisiúnta úrnua – Tairseach na nEalaíon san Oideachas – i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Beidh comhairliúchán ar bun ar fud na tíre i mí na Samhna. Bí linn agus inis d’fhís dúinn.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon.

Seans deireanach chun suim a léiriú – Lá um Dhíriú ar an Lucht Féachana, Caisleán Bhaile Átha Cliath, an 9 Nollaig


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Tugann an Oifig Cultúr fógra an mhí seo maidir leis na gairmeacha tograí le haghaidh na snáitheanna, Aistriúcháin Liteartha agus Tacaíocht d’Ardáin Eorpacha de chuid na hEorpa Cruthaithí, chomh maith le roinnt faisnéise faoin gclár, Erasmus+.


Léigh tuilleadh


Glao ar Thairiscintí le haghaidh Forbairt Lucht Féachana agus Ealaín Phoiblí

Glao ar Thairiscintí le haghaidh Forbairt Lucht Féachana agus Ealaín Phoiblí


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver