San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scribhneoir Cónaithe Gaeilge 2020
Fógraíonn an tAire Madigan scéim nua a thacóidh le hionaid ealaíon agus chultúrtha ar fud na tíre
Comhdháil ‘Change Makers’ Cumhacht ollmhór na bhféilte
RAISE – clár suaitheanta de chuid na Comhairle Ealaíon chun Acmhainn Infheistíochta Príobháidí a Fhorbairt.
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna, 2020
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta 2019: Ealaíona Comhoibríocha agus Amharclannaíocht
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: Cruinniú Mullaigh 2020 ‘From Access to Inclusion’
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar Dhámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz ar an 7 Eanáir 2020.

Is é cuspóir na Dámhachtana Markievicz ná tacú leo seo a leanas:

­    onóir a thabhairt don Chuntaois Constance de Markievicz mar an chéad bhean a toghadh chun parlaiminte; agus chun

­    tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí as gach cúlra agus seánra am agus spás a chur i leataobh le saothar nua ina léirítear ról na mban sa tréimhse a chumhdaítear le Deich mBliana na gCuimhneachán agus ina dhiaidh sin a fhorbairt

Gheobhaidh na daoine a bhuafaidh Dámhachtain Markievicz €20,000 an duine agus bronnfar an dámhachtain ar suas le cúigear gach bliain. Cuirfear fáilte roimh iarratais chomhpháirteacha.

Déanann an Chomhairle Ealaíon an dámhachtain seo a riar thar ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus tá sí oscailte, trí ghairm phoiblí, d’ealaíontóirí atá ag obair sna seánraí ealaíon go léir a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo. Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí úsáid a bhaint as Seirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon.

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm, Déardaoin, an 6 Feabhra 2020

Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar www.artscouncil.ie