The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 25 Feabhra.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona

Comhdháil: 27 & 28 Márta 2019, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Beifear in ann ticéid a chur in áirithe ón 7 Feabhra  

 

Tugadh breac-chuntas inár nuachtlitir i mí Eanáir ar an gcomhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ a chuirfidh an Chomhairle Ealaíon agus an Rialtas Áitiúil ar siúl go luath. Beidh an chomhdháil ar siúl thar dhá lá agus is é seo a leanas an clár oibre chuici.Léigh a thuilleadh >>
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh

Beidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, Sebastian Barry, i láthair ag imeacht in Ollscoil Luimnigh in éineacht leis an scríbhneoir Joseph O'Connor ar an 7 Márta.Léigh a thuilleadh >>
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha

Tá tionscnamh na Scoileanna Ildánacha faoi lán seoil anois sa 150 scoil a roghnaíodh don chéim phíolótach den chlár nuálach agus spreagúil seo.Léigh a thuilleadh >>
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA

Ní bheidh babhta Scéimeanna Amharclannaíochta ar siúl i mí Aibreán ar aon dul leis na bearta nua amharclannaíochta atá á bhforbairt i mbliana.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019 a fhógairt.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Ensembles na nÓg 2019

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin, an 14 Feabhra 2019 ag 5.30 p.m. Beidh dhá shnáithe sa dámhachtain seo in 2019.Léigh a thuilleadh >>
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon ná Déardaoin, 4 Aibreán 2019 ag 5.30 pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 5 Márta 2019 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019

Faoi dhó sa bhliain, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil chun go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite agus/nó spéise in ann oibriú le chéile ar thionscadail. Tá an scéim á bainistiú ag Create.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2019.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019

Tá lúcháir ar Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Music Network sonraí faoi Scéim Ceoltóra Chónaithe 2019 a fhógairt. Iarrfar ar cheoltóirí aonair seanbhunaithe agus atá ag teacht chun cinn ó gach seánra a bhfuil nasc láidir acu le Dún Laoghaire-Ráth an Dúin cur isteach ar an scéim seo faoi Dé Máirt, 19 Feabhra 2019 ag a 2:00 pm. Tá sonraí ar fáil ar musicnetwork.ie/musiciansLéigh a thuilleadh >>
What Next: Dive In, Discover Dance

Tagann lucht déanta, taibheoirí agus lucht féachana an damhsa le chéile i gcomhair féile dhamhsa What Next chun an fhionnachtain agus féidearthachtaí nua a cheiliúradh idir an 7 agus an 9 Feabhra i gCathair Luimnigh.Léigh a thuilleadh >>
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan

Is é ár misean na daoine a phléann le MAC a spreagadh agus dúshlán a chur rompu agus áirítear leo siúd na daoine a oibríonn linn; taithí iontach a chruthú, taithí a athraíonn an bealach a mbreathnaíonn daoine ar a sochaí agus an ról atá acu sa tsochaí sin; spás a chruthú ina bhforbraíonn daoine naisc lena chéile, agus ina bhforbraítear naisc idir daoine agus an ealaín; cur le clú Bhéal Feirste mar cheann de na cathracha is cruthaithí ar domhan tríd an ealaín is fearr sa domhan a chur ar thaispeáint inár gcathair agus an ealaín is fearr ónár gcathair a chur ar thaispeáint sa domhan; agus níos mó teagmhála a dhéanamh leis an tsochaí agus leis na daoine atá ag fulaingt mar thoradh ar an gcomhionannas agus an deighilt.Léigh a thuilleadh >>
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach

‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch, 3 Feabhra - 31 Márta 2019, Gailearaí na Cathrach, dlr Lexicon, Dún Laoghaire.Léigh a thuilleadh >>
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge

Tá clú agus cáil ar Cheolfhoireann Aireagail na hÉireann mar gheall ar a rímháistreacht agus a foireann de cheoltóirí iontacha a chuireann taibhithe spleodracha i láthair in Éirinn agus thar lear.  Beidh cóstóir roithleáin d’fhuaimeanna ilathraitheacha ó gach cineál ré le cloisteáil sna ceolchoirmeacha a chuirfidh siad ar siúl i mí Feabhra i mBaile Átha Cliath agus i Luimneach ar an 13 agus an 14 Feabhra.Léigh a thuilleadh >>
WomenXBorders

 Is cúis áthais d’Áras na Scríbhneoirí go mbeidh siad ag comhoibriú le Women Aloud Northern Ireland arís in 2019 i gcomhair WomenXBorders Dé Sathairn, 9 Márta chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan. Léigh a thuilleadh >>
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin

D’fhógair Áras na Scríbhneoirí comórtas Splancfhicsin agus Neamhfhicsin Chruthaithigh, agus Athrú Aeráide mar théama leis, i gcomhpháirt le Garraithe Náisiúnta na Lus agus le Five Lamps Arts Festival.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes

Tá ríméad ar Áras na Scríbhneoirí dámhachtain nua a fhógairt, atá á hurrú go flaithiúil ag Ambasadóir Áras na Scríbhneoirí Marian Keyes, a cruthaíodh go sonrach chun scríbhneoirí óga idir 18 agus 26 bliain d’aois a spreagadh lena gcleachtas ealaíonta a fhorbairt.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project

Tá ríméad ar Dheasc na hEorpa Cruthaithí fáilte a chur roimh DHR Communications chun seisiún speisialta a chur ar fáil ar Communications and your EU culture project ag an imeacht seo.Léigh a thuilleadh >>