San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua
Ardán 31
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama
Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon

Is comhthionscnamh idir An Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta é Dámhachtain Liam O’Flynn mar chuid den chomhoibriú atá ar bun acu chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn, tuiscint ar na healaíona traidisiúnta a chothú agus léiriú a dhéanamh ar a thaitneamhaí atá na healaíona traidisiúnta, tá an fhéile ceoil thraidisiúnta Tradition Now mar chuid den obair seo freisin.

 

Ba phíobaire virtuoso a raibh cáil idirnáisiúnta air é Liam O’Flynn a rinne léiriú ar an bpíobaireacht uilleann agus ar an gceol Éireannach don domhan mór.  Bhí neart caidreamh tábhachtach ealaíne aige le linn a shaol, lena n-áirítear caidreamh le píobairí iontacha a tháinig roimhe ar nós Willie Clancy, Séamus Ennis agus Leo Rowsome agus bhí ról lárnach aige maidir leis an gceol traidisiúnta a chosaint agus a chur chun cinn. Mar bhall de Planxty, a chomhbhunaigh sé i 1972, agus mar cheoltóir aonair freisin, bhí tionchar ollmhór aige ar shaol ealaíon na hÉireann.

 

Déantar ceiliúradh leis an Dámhachtain Liam O’ Flynn ar ról an ealaíontóra chruthaithigh thraidisiúnta aonair maidir le saothar nua a chruthú, comhshaothar agus nuálaíocht a chur chun cinn agus na healaíona traidisiúnta a sheachadadh ionas go mbeidh an chéad ghlúin eile in ann taitneamh a bhaint astu agus iad a chleachtadh. 

 

Is é aidhm na Dámhachtana Liam O’Flynn tréimhse machnaimh, inspreagtha agus cruthaithe a chur ar fáil d’ealaíontóir traidisiúnta ar mhaithe leis an ealaín agus é/í ina (h)ealaíontóir cónaitheach sa Cheoláras Náisiúnta agus chun tuiscint agus eolas ar na healaíona traidisiúnta agus an taitneamh a bhaintear as na healaíona traidisiúnta a mhéadú i dtimpeallacht shaibhir an Cheolárais Náisiúnta.

 

Cuirfear deiseanna den chéad scoth a rachaidh i bhfeidhm ar shaol gairmiúil an duine ar fáil don té a gheobhaidh Dámhachtain Liam O’Flynn, áirítear leis na deiseanna seo seans le comhoibriú a dhéanamh le réimse leathan ealaíontóirí i dtimpeallacht thacúil phroifisiúnta, áit a mbeidh siad taobh le healaíontóirí tréitheacha ó sheánraí éagsúla agus a bhfuil ionchas ard ann maidir leis an obair chruthaitheach.

 

 

 

 

 

Dámhachtain Liam O’Flynn de chuid an Cheolárais Náisiúnta agus na Comhairle Ealaíon

      Bronnfar dámhachtain 15,000 Euro ar ealaíontóir amháin chun saothar nua a chruthú ag an gCeoláras Náisiúnta

       Léireofar an saothar/na saothair mar chuid de Tradition Now

       Tacóidh an dámhachtain le bealaí nua chun ceol a chumadh

       Beidh an t-ealaíontóir rathúil lonnaithe sa Cheoláras Náisiúnta agus tacóidh an dámhachtain le comhoibriú le ceoltóirí cónaitheacha eile sa Cheoláras Náisiúnta (e.g. Crash Ensemble, Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ, Cór Aireagail na hÉireann)

 

 

Is é 5.30pm, Déardaoin, an 19 Eanáir 2021 an spriocdháta i gcomhair iarratas don chéad dámhachtain Liam O’Flynn.

 

Beidh tuilleadh eolais agus nótaí treoracha ar an dámhachtain ar fáil go luath ar http://www.artscouncil.ie/Baile/