San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge

Tháinig ealaíontóirí stáitse na Gaeilge le chéile le déanaí chun páirt a ghlacadh i nGarraí an Ghiorria, tionscadal a thugann deis do dhrámadóirí a gcuid cleachtas a fheabhsú agus smaointe a roinnt ar a chéile.

 

Idir aisteoirí, stiúrthóirí, damhsóirí, scríbhneoirí agus aisitheoirí amharclannaíochta, chaith an grúpa tréimhse i nGaoth Dobhair le compántas drámaíochta aitheanta ón Pholainn Song of the Goat agus seachtain i gCorca Dhuibhne ag obair leis an aisteoir agus scríbhneoir Feidlim Cannon ó Broken Talkers, compántas a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach aige.

 

An aidhm atá ag Garraí an Ghiorria ná spás a chruthú le go mbeadh drámadóirí na Gaeilge in ann a gcuid cruthaitheachta a mhúscailt, smaointe a fhorbairt, modhanna cleachtais nua a thriail agus a bheith ag comhoibriú le drámadóirí eile atá ag obair ar bhonn proifisiúnta.

 

D’eascair an togra as maoiniú a bhronn An Chomhairle Ealaíon ar Ealaín na Gaeltachta (Teo) agus ar a bpáirtnéirí, Comhairle Chontae Dhún na nGall, Lár Ionad Léiriúcháin agus Drámaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe, le dul i mbun togra straitéiseach dírithe ar fhorbairt ealaíontóirí Gaeltachta sna taibh ealaíona agus ar chothú na drámaíochta Gaeilge.

 

Bhí Drámadóir Cónaitheach Ealaín na Gaeltachta Teo, Beartla M. Ó Flatharta rannpháirteach sa tionscadal.

 

irt Bearlta go gcuirfidh an t-eispéireas lena chleachtas féin mar dhrámadóir.

 

"Is mór aon onóir domsa é a bheith ceangailte leis an togra seo. Bhí agus tá gá le fada lena leithéid de togra le tuilleadh fuinnimhe a chur sa tine chun drámaíocht na Gaeilge a chur chun cinn sna Gaeltachtaí agus i measc pobal na Gaeilge.

 

"Tá an obair fós ag dul ar aghaidh agus tá síolta á gcur anois le súil go mbeidh rath ar an togra seo sna blianta atá amach romhainn."

 

Breis eolais: Ealaín na Gaeltachta Teo ag 091503100  ealain@udaras.ie