San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa

Cabhróidh an Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí, a mhaoiníonn an Eoraip Chruthaitheach, le healaíontóirí agus le gairmithe cultúir aonair bogadh idir tíortha na hEorpa, lucht féachana agus comhshaothair a fhorbairt, inspioráid nua a aimsiú, agus cur le héiceachórais chultúrtha éagsúla na hEorpa.

Tabharfaidh an Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí deis do 350-500 ealaíontóir nó gairmí cultúir páirt a ghlacadh sa chlár turgnamhach seo a thástálfaidh an bealach is fearr le soghluaisteacht trasteorann a éascú d’ealaíontóirí ar feadh sé mhí ó mhí Aibreáin go dtí mí Mheán Fómhair, 2019.

Osclófar an tríú Glaoch ar Iarratais ar an 14 Lúnasa 2019 agus dírítear go mór ar dhá earnáil fós: na Taibh-Ealaíona (seachas an Ceol) agus na hAmharc-Ealaíona.

Ar aon dul leis an dara glaoch, tá iarratais ghrúpa agus turais dheighilte incháilithe fós, ach ní mór anois go mbeadh idir 15 agus 60 lá i gceist leis na turais agus ní mór go mbeidh comhshaothar idirnáisiúnta, cónaitheacht dírithe ar tháirgeadh nó forbairt ghairmiúil mar chuspóir acu.

 

SPRIOCDHÁTA: 5 Meán Fómhair 2019 (14:00 CEST). Fógrófar na torthaí ar an 26 Meán Fómhair 2019.