San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta arna óstáil ag Ionad Litríochta an Deiscirt
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’: ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona 28 Márta 2019 – Cuimhnigh ar an dáta
Tá Comhairleoir le haghaidh Céatadán ar son na hEalaíne á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Duais Mac Léinn agus Dámhachtain Taistil Ollúnacht Éigse Éireann
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Anthony Cronin 2019
Nuacht ón bPobal
Nollaig na mBan 2019
Buaiteoir Dhámhachtain Sparánachta Jack Harte 2019 fógartha
Gairm oscailte ó The Waterford Healing Arts Trust ar Ealaíontóir Cónaithe na bliana 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Achoimre ar imeachtaí 2018
Gairm oscailte ó The Waterford Healing Arts Trust ar Ealaíontóir Cónaithe na bliana 2019

D’fhógair Waterford Healing Arts Trust (WHAT) gairm oscailte ar ealaíontóirí de dhisciplíní ealaíon éagsúil iarratas a chur isteach chun bheith ina nEalaíontóir Cónaithe in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge (UHW) in 2019.  Is é an spriocdháta chun iarratas a chur isteach Déardaoin, an 7 Feabhra 2019. Tá an scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí maoinithe ag an gComhairle Ealaíon.  Tá tuilleadh sonraí le fáil ar http://www.waterfordhealingarts.com/waterford-healing-arts-trust-opens-call-for-artist-in-residence-2019 nó ar (051) 842664. 

Bíonn othair in ann dul i ngleic le cleachtas ealaíne comhaimseartha mar thoradh ar chlár Ealaíontóra Chónaithe WHAT agus is deis atá ann d’ealaíontóirí a gcleachtas gairmiúil a fhorbairt i gcomhthéacs ospidéal géarmhíochaine.  Cuirfear an bhéim is mó ar rannpháirtíocht an ealaíontóra le hothair in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge agus in éispéiris ealaíne rannpháirtíochta / comhoibríocha eile. Gheobhaidh an t-ealaíontóir rathúil spás stiúideo ar feadh tréimhse sé mhí in Ionad na nEalaíon agus na Sláinte de chuid WHAT, táille ealaíontóra agus tacaíocht ó fhoireann WHAT.                                                                                                                                            

Iarrfar ar iarratasóirí a bhfuil suim acu sa scéim freastal ar sheisiún eolais in Ionad na nEalaíon agus na Sláinte de chuid WHAT, Dé Máirt, an 29 Eanáir ag 2pm. Glaoigh ar 051 842664 nó seol ríomhphost chuig WHAT@hse.ie roimh an 25 Eanáir chun d’áit a chur in áirithe. Ní mór go mbeidh na hiarratasóirí ar fáil le tabhairt faoi agallaimh an tseachtain dar tús an 18 Feabhra 2019.

Is é Waterford Healing Arts Trust (WHAT) an phríomheagraíocht ealaíon agus sláinte in Éirinn.  Bunaíodh é sa bhliain 1993, cuireann WHAT eispéiris ealaíne ar fáil ag colbha leapa na n-othar in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge (UHW) agus i suíomhannna cúraim sláinte eile.  Creideann WHAT go gcuireann na healaíona le folláine agus le beocht na sochaí agus go spreagtar mothú féiniúlachta agus cruthaitheachta i rannpháirtithe nuair a théann siad i ngleic leis na healaíona. Tacaíonn WHAT le forbairt na n-ealaíon agus na sláinte in Éirinn agus déanann sé bainistíocht ar an suíomh gréasáin náisiúnta www.artsandhealth.ie.