San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta arna óstáil ag Ionad Litríochta an Deiscirt
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’: ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona 28 Márta 2019 – Cuimhnigh ar an dáta
Tá Comhairleoir le haghaidh Céatadán ar son na hEalaíne á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Duais Mac Léinn agus Dámhachtain Taistil Ollúnacht Éigse Éireann
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Anthony Cronin 2019
Nuacht ón bPobal
Nollaig na mBan 2019
Buaiteoir Dhámhachtain Sparánachta Jack Harte 2019 fógartha
Gairm oscailte ó The Waterford Healing Arts Trust ar Ealaíontóir Cónaithe na bliana 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Achoimre ar imeachtaí 2018
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 31 Eanáir 2019

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 18 Nollaig 2018

Tá an Dámhachtain Sparánachta ar fáil do na cineálacha ealaíne seo a leanas:

 • Ailtireacht
 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Scannán
 • Litríocht (Béarla)
 • Ceol
 • Ceoldrámaíocht
 • Sráidealaín & Seónna
 • Amharclannaíocht
 • Na hAmharc-ealaíona

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus ar an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh.

Táirgfear an dara babhta den Dámhachtain Sparánachta i mBealtaine 2019 don Litríocht (Béarla agus Gaeilge), do na hEalaíona Traidisiúnta, do na hAmharc-ealaíona agus do DÓLO.

Tá treoirlínte maidir le gach dámhachtain foilsithe sa rannán, maoiniú atá ar fáil , ar ár suíomh Gréasáin.

Tabhair faoi deara

 • Ní féidir iarratas a dhéanamh ach ar Dhámhachtain Sparánachta amháin i mbliain féilire amháin ar bith.
 • Ní thig leat cur isteach ar Shraith 1 den Dhámhachtain Sparánachta in 2019 (spriocdháta an 31 Eanáir 2019) má bronnadh Dámhachtain Sparánachta ort faoi shraith a dó na bliana 2018 (spriocdháta an 12 Iúil 2018).
 • Ní thig leat cur isteach ar Dhámhachtain Sparánachta in 2019 má bronnadh Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile ort in 2018.

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh cláraithe roimh iarratas a dhéanamh.