San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta arna óstáil ag Ionad Litríochta an Deiscirt
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’: ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona 28 Márta 2019 – Cuimhnigh ar an dáta
Tá Comhairleoir le haghaidh Céatadán ar son na hEalaíne á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Duais Mac Léinn agus Dámhachtain Taistil Ollúnacht Éigse Éireann
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Anthony Cronin 2019
Nuacht ón bPobal
Nollaig na mBan 2019
Buaiteoir Dhámhachtain Sparánachta Jack Harte 2019 fógartha
Gairm oscailte ó The Waterford Healing Arts Trust ar Ealaíontóir Cónaithe na bliana 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Achoimre ar imeachtaí 2018
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Anthony Cronin 2019

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí atá i lár a ngairme, i mBéarla nó i nGaeilge, agus a oibríonn in aon fhoirm, cur isteach ar dhámhachtain eisceachtúil in ómós Shaoi Aosdána Anthony Cronin. 

 

Bhí Anthony Cronin (1928-2016) ar dhuine de na scríbhneoirí ba shuntasaí lenár linn. Cé gurbh ag saothrú na filíochta ba mhó a bhíodh sé, a bhfuil bailiúcháin mar RMS Titanic, The End of the Modern World, The Minotaur agus The Fall i measc a shaothair, bailiúcháin atá lán le fiosracht an duine féin faoi féin ach atá saibhir ó thaobh liricí, ba scríbhneoir próis den scoth a bhí ann freisin. Léirítear a réimse i saothair ar nós an úrscéil iontaigh, ghrinn The Life of Riley, Dead as Doornails, atá thar a bheith brónach, agus beathaisnéisí údarásacha Samuel Beckett agus Flann O’Brien, The Last Modernist agus No Laughing Matter.  Ba léirmheastóir é freisin, agus scríobh sé an saothar géarchúiseach A Question of Modernity agus An Irish Eye agus scríobhadh sé colún filíochta a mbíodh an-tóir air le haghaidh The Sunday Independent. Ina ról mar Chomhairleoir ar na hEalaíona agus an Cultúr don Taoiseach Charles J Haughey bhí príomhról aige i mbunú IMMA, na Comhairle Oidhreachta agus Aosdána. Toghadh é mar Shaoi Aosdána in 2003.

 

Dúirt Sheila Pratschke, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: “Ag tráth a bhfuil borradh thar cuimse ar scríbhneoireacht na hÉireann, tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon ómós a thabhairt don fhile, don scríbhneoir agus do Shaoi Aosdána, Anthony Cronin leis an dámhachtain seo,” a dúirt sí. “Léirigh Anthony Cronin, trína shaothar ar feadh a shaoil, mar fhile, mar scríbhneoir agus mar chomhairleoir speisialta don Rialtas, tuiscint shoiléir ar an ngá atá ann tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí ag gach céim dá ngairmeacha beatha. Leis an dámhachtain seo, atá dírithe ar scríbhneoirí i lár a ngairme atá ag iarraidh gné idirnáisiúnta a gcleachtais a fhorbairt, cuirtear le tacaíochtaí reatha na Comhairle Ealaíon do scríbhneoirí.”  

Is é príomhchuspóir na dámhachtana tacú le scríbhneoir atá i lár a g(h)airme agus a scríobhann saothar liteartha agus cur ar a c(h)umas tuilleadh scríbhneoireachta a fhorbairt. Chun críocha na dámhachtana seo, sainítear scríbhneoir i lár a g(h)airme mar dhuine ar foilsíodh, tráth an iarratais seo, a c(h)éad leabhar nó bhailiúchán ar a laghad. Mar aon le ham a fháil chun a s(h)aothar a fhorbairt, tá cuspóir eile ag an dámhachtain, is é sin chun cur ar chumas an scríbhneora tabhairt faoi thaisteal nó cónaitheacht thar lear ag a rogha láthair ar mhaithe le taighde a dhéanamh chun saothar nua a fhorbairt agus chun cleachtas ealaíne a fhorbairt. Agus é sin á dhéanamh, tá sé i gceist go gcuirfeadh an dámhachtain ar chumas an scríbhneora a roghnófar gné idirnáisiúnta a g(h)airme agus a p(h)róifíle a fhorbairt thar lear.

Is fiú €13,000 an dámhachtain, a bhfuil €3,000 mar chuid de chun taisteal thar lear. Tugtar cuireadh d’iarrthóirí ar spéis leo an dámhachtain iarratas a dhéanamh ar líne trí sheirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais 5.30 p.m., Déardaoin, 7 Feabhra 2019.