San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!

Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2019! Tá naoi n-eagraíocht Éireannacha ina gcomhpháirtithe i dtionscadail nua Chomhair, agus stiúrfaidh dhá cheann acu – Design & Crafts Council of Ireland agus Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh – cuid de na tionscadail. Bronnadh €3 mhilliún go díreach ar eagraíochtaí Éireannacha go dtí seo faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach 2014–2020. 

Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon agus í ag labhairt faoi dhámhachtainí Cultúir na hEorpa Cruthaithí 2019: 

‘Roghnaíodh 11 tionscadal iontacha, ag a bhfuil comhpháirtithe Éireannacha, faoin Eoraip Chruthaitheach i mbliana. Is údar bróid don Chomhairle Ealaíon go dtugaimid tacaíocht do neart de na heagraíochtaí rathúla trína cláir Maoinithe Straitéisigh agus Maoinithe Deontais do na hEalaíona, agus ní bhainfidh na heagraíochtaí amháin tairbhe as an rath seo ach bainfidh an earnáil níos leithne, lucht féachana agus pobail Éireannacha uile leas as. Tá eagraíochtaí ealaíon agus cultúir Éireannacha san iomaíocht go leanúnach ag an leibhéal is airde san Eoraip, agus iad ag tógáil ar an rath a bhí acu go dtí seo agus ag cur lena n-uaillmhian le tabhairt faoi thionscadail nuálacha ar scála mór.'

Is féidir a léamh faoi na tionscadail roghnaithe go léir ar shuíomh gréasáin Dheasc na hEorpa Cruthaithí, Éire anseo.