San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seisiúin Faisnéise na Comhairle Ealaíon ar Dhínit agus Ómós ag an Obair
Déanann an Chomhairle Ealaíon athnuachan ar a comhpháirtíocht le Music Generation go dtí mí na Nollag 2020
Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon seirbhísí Comhairleora Taighde ar fáil.
Ealaín Ardteistiméireachta NCCA - Comhairliúchán
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018–31 Lúnasa 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Coimisiún – 5.30pm, Déardaoin an 3 Bealtaine 2018
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Belltable: Sraith Máistir-ranganna Connect Mask and Clown, a bheidh faoi stiúir Simon Thompson
Words Ireland @ ILFDublin: Lá Náisiúnta do Scríbhneoirí
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta

 

Spriocdháta: 5.30 p.m., an 10 Bealtaine 2018

 

I ngach ceann de thrí shraith na dámhachtana, tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:

  • Fís ealaíonta shoiléir agus fianaise go bhfuil an tionscadal a bheartaítear ar ardchaighdeán ealaíne nó gur dóigh go mbeidh sé ar ardchaighdeán ealaíne; cuirfear cuntas teiste na bpríomhealaíontóirí san áireamh
  • Mórdheiseanna forbartha do chleachtóirí ceoldrámaíochta gairmiúla
  • Iarratais atá ag teacht go soiléir le tosaíochtaí beartais agus straitéise na Comhairle i gcomhair na ceoldrámaíochta.

 

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil a bhaineann leis an trí shraith den Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta:

  • Sraith 1: Forbairt na Ceoldrámaíochta: suas le €20,000 ar a mhéad
  • Sraith 2: Cur i Láthair na Ceoldrámaíochta: suas le €110,000 ar a mhéad
  • Sraith 3: Léiriú na Ceoldrámaíochta: suas le €420,000 ar a mhéad

 

An Próiseas iarratais

Is féidir na sonraí iomlána maidir le próiseas an iarratais a fháil anseo

 

Treoirlínte

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí atá ag obair go gairmiúil sa cheoldrámaíocht. Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh, ní mór d’iarratasóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  • A bheith ina gcónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann/a bheith lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann iad/nach bhfuil lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin leis na healaíona i bPoblacht na hÉireann.
  • Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta don chothromas agus don chuimsiú agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó dhaoine nó ó ghrúpaí ó phobail ina bhfuil cultúir éagsúla agus ó dhaoine faoi mhíchumas.

 

Cé nach bhfuil léiritheoirí ceoldrámaíochta atá ag fáil Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, féadfaidh eagraíochta eile (cosúil le hionaid léirithe) a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona iarratas a dhéanamh, ar an gcoinníoll go bhfuil aon ghníomhaíocht agus aon mhaoiniú gaolmhar sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuair an eagraíocht sin Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona, agus ar leithligh uathu.

Cé nach bhfuil léiritheoirí ceoldrámaí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, táthar ag súil go bhféadfadh ról a bheith acu uaireanta ag tabhairt tacaíochta nó ag déanamh páirtíochta don tsraith den dámhachtain a bhaineann le Cur i Láthair na Ceoldrámaíochta (agus d’fhéadfadh ról a bheith acu sna sraitheanna a bhaineann le Forbairt na Ceoldrámaíochta). I gcásanna den chineál sin, ní mór don iarratasóir a léiriú go bhfuil an tacaíocht atá á tairiscint agus ról beartaithe na heagraíochta atá maoinithe sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuil Maoiniú Straitéiseach faighte ag an eagraíocht, agus deighilte uathu.