San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua
Ardán 31
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama
Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Aosdana: 12 chomhalta nua

Tá dháréag comhaltaí nua tofa ag Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha na hÉireann. Is iad seo a leanas an 12 chomhalta nua: Kevin Barry (Litríocht); Gerard Byrne (Amharc-ealaín); Pat Collins (Amharc-ealaíon); Jim Doherty (Ceol); Margo Harkin (Amharc-ealaíon); Martin Lynch (Litríocht); Gina Moxley (Litríocht); Valerie Mulvin (Ailtireacht); Mairead O’hEocha (Amharc-ealaíon); Arthur Riordan (Litríocht); Liz Roche (Cóiréagrafaíocht); Jennifer Walshe (Ceol). Fágann sé sin go bhfuil 249 duine san iomlán ina gcomhaltaí den chomhlacht anois.

Tá beirt iarrthóirí ar comhscór don áit deiridh. Úsáidfear ballóid phoist chun an toradh don áit deiridh sin a chinneadh.

Tapaímid an deis seo chun cuimhneamh ar na trí chomhalta déag a fuair bás le linn na tréimhse idir Tionól Ginearálta Bliantúil anuraidh agus inniu: Micky Donnelly; Ciaran Carson; Ulick O’Connor; Tom MacIntyre; Sonja Landweer; Veronica Bolay; Joe Steve Ó Neachtain; Janet Mullarney; Tim Robinson; Michael Cullen; Eric Sweeney; Eugene McCabe; Derek Mahon.

Tá tuilleadh sonraí maidir leis na comhaltaí nua ar fáil anseo. http://aosdana.artscouncil.ie/general/aosdana-elects-12-new-members/