San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020
Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe

Le maoiniú breise ón Rialtas, tá ríméad orainn a fhógairt go rachaimid ar aghaidh anois leis an Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa.  Rinneadh an cinneadh an dámhachtain sin a chur ar ceal ar dtús ar chúiseanna buiséid agus i gcomhthéacs shrianta Covid-19. Rachaidh iarratais a fuarthas ón 9 Aibreán 2020 ar aghaidh anois tríd an ngnáthphróiseas measúnaithe. Beidh ar iarratasóirí a n-éireoidh leo, le tacaíocht ó ionaid ealaíon chomhpháirtíochta, pleananna agus buiséid athbhreithnithe a chur isteach chun an chaoi a seachadfaidh siad na cónaitheachtaí i bhfianaise na mbeart reatha sláinte poiblí a léiriú.

 

Táimid ag súil go n-eiseofaí cinntí i lár mhí Iúil.