San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua
Ardán 31
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama
Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama

Áiteanna Ildánacha Thuama: Áiteanna Ildánacha píolótach na Comhairle Ealaíon | D’éirigh leis an gclár Cumas Ceantar, faoi bhainistíocht Create, bealaí nua a aimsiú chun naisc a chruthú le pobal Thuama, agus na naisc sin a fhorbairt, le roinnt míonna anuas.

Bunaíodh Maoiniú Síolaithe le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh ealaíontóirí agus pobail araon mar gheall ar COVID-19. A bhuí leis an Maoiniú Síolaithe, tá daoine aonair agus grúpaí in ann taighde nó tionscadail a rachaidh chun tairbhe phobal Thuama a mhaoiniú, agus sa chaoi sin, tacaíonn an Maoiniú Síolaithe le bealaí nua smaointeoireachta, le himeachtaí nó le gníomhaíochtaí nua. Cruthóidh sé deiseanna nua do ghrúpaí sibhialta, grúpaí sóisialta agus pobail agus do dhaoine aonair smaointe nua a fhorbairt agus cuirfidh sé na hacmhainní ar fáil dóibh le go mbeidh siad fós in ann a bheith gníomhach, cromtha ar an obair agus ceangailte.

Tá an pobal i gcroílár Áiteanna Ildánacha agus, mar sin, beidh dearcthaí ó dhaoine áitiúla ina gcuid den thionscadal rathúil. A bhuí le tacaíocht airgeadais sa bhreis ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, cuireadh maoiniú ar fáil do scór duais. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil anseo

Seolfar suíomh gréasáin nua don tionscadal www.creativeplacestuam.ie i mí na Samhna agus is féidir an tionscadal a leanúint ar Facebook agus ar Instagram