San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh ghairm ón Rialtas chun léirithe spéise maidir le Fardal Náisiúnta na hÉireann d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe a chur isteach.

 

An mhí seo caite, sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, gairm oscailte, náisiúnta ar aighneachtaí chuig Fardal Náisiúnta na hÉireann d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe.

 

Tá bunú Fardail Náisiúnta d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe mar chuid d’oibleagáidí na hÉireann faoi Choinbhinsiún 2003 UNESCO maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe, ar ghlac Éire páirt ann i mí na Nollag 2015.

 

Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: “Tá na healaíona i gcroílár oidhreacht dholáimhsithe na hÉireann, go háirithe sa mhéid a bhíonn le rá againn agus inár gcuid taibhithe. Spreagfainn ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon smaoineamh ar fhreagra a thabhairt ar an ngairm iontach seo ón Aire Humphreys.”

 

Léiríonn an oidhreacht dholáimhsithe foirmeacha beo oidhreachta nach féidir teagmháil a dhéanamh leo – ní hionann í, mar shampla, agus oidhreacht thógtha. Tagraíonn sí do chleachtais, léiriúcháin agus do léirithe atá lárnach do shaol agus d’fhéiniúlacht pobal, grúpaí agus daoine aonair.

 

Táthar ag glacadh le hiarratais le haghaidh Fhardal Náisiúnta na hÉireann sna catagóirí seo a leanas:

  • Traidisiúin agus cur in iúl ó bhéal, lena n-áirítear teanga
  • Na Taibhealaíona
  • Cleachtais shóisialta, deasghnátha agus imeachtaí féilte
  • Eolas agus cleachtais a bhaineann leis an dúlra agus leis an uilephobal
  • Ceardaíocht thraidisiúnta.

 

Tugtar cuireadh do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo iad a chur san áireamh ar an bhFardal Náisiúnta d’Oidhreacht Chultúrtha Dholáimhsithe foirm léirithe spéise a chomhlánú. Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas Dé Céadaoin, an 31 Eanáir 2018.

 

Is féidir foirmeacha léirithe spéise a íoslódáil tríd an nasc seo a leanas agus a líonadh isteach i nGaeilge nó i mBéarla: https://www.chg.gov.ie/ga/arts/culture/projects-and-programmes/intangible-cultural-heritage/