San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn

De réir mar a fhéachann Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun cinn i dtreo na sprice atá ag teacht chun cinn le haghaidh Thionscadal Comhair an 18 Eanáir 2018 ba mhaith linn sracfhéachaint a chaitheamh ar dhá thionscadal atá á maoiniú faoi ghairm 2017.

 

D’éirigh le Músaem Náisiúnta Cló na hÉireann mar chomhpháirtí lena dtionscadal Déantóirí Cruthaitheacha: Saotharlanna do leanaí i gcomhair litirphreas agus priontáil. Beidh an tionscadal ar siúl ó 2017 – 2017 agus in éineacht le hÉirinn, tá comhpháirtithe Eorpacha aige as an Iodáil, an Eastóin agus an Spáinn.

 

Is í Mary Plunkett an t-ealaíontóir Éireannach a roghnaíodh chun páirt a ghlacadh sa tionscadal. Is dearthóir grafaice agus déantóir priontaí í a bhfuil saineolas aici i bpriontáil bhrúchló.

 

Óstálfaidh Músaem Náisiúnta Cló na hÉireann an chéad cheardlann Déantóirí Cruthaitheacha an mhí seo. Is féidir leat muid a leanúint ar leathanach Facebook an tionscadail: https://www.facebook.com/CreativeMakersCream/

 

Bhí Damhsa Aerga Fidget Feet an-ghnóthach le tionscadail AE in 2017 agus tá siad rannpháirteach in dhá thionscadal chomhair beo faoi láthair! Tá siad ag cabhrú chun an tionscadal Scoil na Seónna a chur ar fáil agus iad freisin ar an gcomhpháirtí Éireannach ar an tionscadal Vertical Dance Forum.

 

Maoiníodh an tionscadal Vertical Dance Forum faoi ghairm 2017 ar thionscadail chomhair. Is é Fidget Feet an comhpháirtí Éireannach agus iad ag obair in éineacht le sé chomhpháirtí eile as an Eoraip. Is tionscnamh tógála cumais é an tionscadal idir gairmithe i sé cinn de thíortha san Eoraip san earnáil, ag éascú agus ag méadú soghluaisteacht idirnáisiúnta trí chleachtas a mhalartú, líonrú, machnamh agus promóisean.

 

Bhí Hub Lab Vertical ceithre lá ar bun ag an tionscadal an mhí seo caite sa Veinéis. Bhí 14 dhamhsóir as gach cuid den domhan ag obair le seachtar cóiréagrafaithe as an Vertical Dance Forum. Mar chuid de sin bhí cóitseáil aonair, ceardlanna beaga agus comhdháil ghearr agus bhí sé ar bun le compántais damhsa ingearaigh.

 

Coinnigh súil ar leathanach Facebook an tionscadail chun féachaint ar dheiseanna atá ag teacht chun cinn agus ar nuacht faoin tionscadal: https://www.facebook.com/verticaldanceforum

 

I mí na Samhna d’óstáil an Irish Aerial Creation Centre ceardlann ocht lá a bhí saor in aisce agus a raibh léiriú beo ag a deireadh. Lean muid ar an tionscadal ar leathanach Facebook Fidget Feet:

 

https://www.facebook.com/fidgetfeet mar aon le suíomh gréasáin phríomh-chomhpháirtí an tionscadail: http://walktheplank.co.uk/learning/schoolofspectacle/