San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha

Reáchtálfar ceiliúradh náisiúnta ar na healaíona agus ar an gcruthaitheacht i scoileanna agus in ionaid tionóil ar fud na tíre i mí na Samhna 2019. Beidh deis ag leanaí agus daoine óga a dtaithí ar na healaíona agus ar an bhfoghlaim chruthaitheach a thaispeáint trína rannpháirtíocht sa tionscnamh Scoileanna Ildánacha.

 

Dáta: 4–8 Samhain 2019

 

Beidh imeachtaí éagsúla ar siúl le linn na seachtaine agus beidh clár imeachtaí ar bun sna hionaid tionóil réigiúnacha ealaíon: Dún na nGall - Ionad Ealaíon Balor, Corcaigh - Ionad Ealaíon Triskel, Gaillimh - Amharclann Oileán Altanach, an Iarmhí - Ionad Ealaíon an Mhuilinn Chearr agus Baile Átha Cliath - Gailearaí Náisiúnta na hÉireann.

Is féidir le scoileanna a gcuid oibre agus a cruthaitheachta a cheiliúradh mar chuid de chlár na Scoileanna Ildánacha sna spásanna ealaíon sin nó ina scoileanna féin. Tugtar cuireadh do na scoileanna uile an chruthaitheacht ina scoileanna féin a cheiliúradh cibé acu atá siad mar chuid de thionscnamh na Scoileanna Ildánacha nó nach bhfuil.  Mar chuid den tseachtain ceiliúrtha, cuirfear acmhainní ar fáil go díreach do na scoileanna chun cabhrú leo na laethanta seo a chur ar siúl. #MyCreativeSchool

Le linn na seachtaine seo de cheiliúradh na n-ealaíon agus na cruthaitheachta i scoileanna, reáchtálfar Lá Tairsí Náisiúnta na nEalaíon san Oideachas Dé Sathairn, 9 Samhain.