San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020

Mar fhreagairt ar an Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon, tugann an Chomhairle Ealaíon Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020 isteach.

 

Is é is cuspóir leis an Maoiniú d’Ionaid Ealaíon infheistíocht a chur i mbonneagar a theastaíonn in Ionaid Ealaíon chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.

 

Sainmhínítear ionaid ealaíon mar eagraíochtaí ealaíon lánaimseartha, atá os comhair an phobail, atá faoi bhainistíocht ghairmiúil agus atá bunaithe ar na healaíona a chothú. Tacaíonn siad le healaín a chruthú, a chur i láthair agus idirghabháil ealaíon thar raon foirmeacha ealaíne agus cleachtas ealaíon. Tacaíonn siad le cleachtas ealaíon gairmiúil, comhoibritheach, deonach agus amaitéarach.

 

Baineann an Clár um Maoiniú d’Ionaid Ealaíon leo seo amháin: eagraíochtaí ealaíon ildisciplíneacha faoi bhainistíocht ghairmiúil atá lonnaithe i bhfoirgnimh agus atá oscailte don phobal i rith na bliana ar fad.

 

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais trí na seirbhísí ar líne ó Dé Máirt, 30 Iúil agus is é an spriocdháta d’iarratais ná 17.30, Déardaoin, 19 Meán Fómhair 2019.

 

Tá an Beartas agus Straitéis d’Ionaid Ealaíon ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon