San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+
Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí
You, Fin and the Play Between
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021

Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu.

 

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon na Ceapacháin seo a leanas mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2021.

 

Ceapadh Niamh Campbellina Scríbhneoir Cónaithe saCholáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

 

D’fhoilsigh Weidenfeld and Nicolson céad úrscéal Niamh Campbell, This Happy i mí an Mheithimh 2020, agus bhuaigh sí Comórtas Gearrscéalta an Sunday Times Audible le haghaidh ‘Love Many’ i mí Iúil 2020. Is í a scríobh Sacred Weather freisin, monagraf faoin scríbhneoir John McGahern (Cork UP, 2019) agus bhí sí ina Comhalta Iardhochtúireachta in Ollscoil Mhá Nuad tráth den saol. Is féidir a gearrshaothar a fháil in Dublin Review, gorse, Granta, The Stinging Fly, Five Dials, Banshee, agus Tangerine. Tá sé lonnaithe i mBaile Átha Cliath. 

 

 

Ceapadh Ritchie Conroy mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.  Beidh an Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge bunaithe in Fiontar & Scoil na Gaeilge Campas na Naomh Uile, DCU Droim Conrach.

 

 

 

Scríbhneoir gearrscéalta, agus úrscéalaí agus scriptscríbhneoir é Richie Conroy. Tá scripteanna scannáin agus teilifíse léirithe aige ar nós Two by Two: Overboard, Malory Towers, agus Fran: Assistant Manager D’fhoilsigh LeabhairCOMHAR céad úrscéal Richie,

 

Dialann Emily Porter: An Jailtacht in 2018 agus bhí an dara leabhar sa tsraith: Dialann Emily Porter: thíos seal, thuas seal, ar cheann de na buaiteoirí i gComórtas Litríochta Oireachtas na Gaeilge i mbliana. Foilsíodh a chuid gearrscéalta sa chnuasach Saibhreas (Mentor Press), agus sna hirisí liteartha, Feasta agus Comhar.

 

Twitter: @richieconroy                Instagram: @traonach

 

Beidh Kit de Waal ina Comhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí in Ollscoil Luimnigh.

 

Scríbhneoir í Kit de Waal a bhfuil ardghradaim bainte amach aici agus a gcuireann a cuid úrscéalta gnáthdhaoine ag croílár an scéil. Ghnóthaigh a céad úrscéal My Name is Leon (2016), Úrscéal Éireannach na Bliana de chuid an Kerry Group in 2017 agus tá sé á chóiriú don BBC.  Sular ghabh siad don scríbhneoireacht ghairmiúil, chaith Kit cúig bliana déag ag obair sa dlí coiriúil agus teaghlaigh. In 2016 bhunaigh sí scoláireacht Kit de Waal in Birbeck, chun áit lánmhaoinithe a chur ar fáil don MA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach do mhac léinn oilte nach mbeadh sé in acmhainn aige páirt a ghlacadh ann murach sin. Seo an cúigiú bliain den scoláireacht sin.  Cuireadh dara húrscéal Kit de Waal, The Trick to Time, ar liosta fada don Women’s Prize.  Is iomaí gradam atá gnóthaithe aici dá cuid úrscéalta agus splancfhicsean agus tá scríbhneoireacht déanta aici le haghaidh léiriúcháin ar BBC Radio 4, in The Old Vic, in Amharclann na Mainistreach agus chomhscríobh sí The Third Day do SKY/HBO.  Foilsíodh an leabhar is deireanaí léi, cnuasach gearrscéalta dar teideal Supporting Cast in 2020.

 

Is í Tanya Farrelly a bheidh ina Scríbhneoir Cónaithe in OÉ, Gaillimh.

Tá trí leabhar scríofa ag Tanya Farrelly: cnuasach gearrfhicsin When Black Dogs Sing (Arlen House), a cuireadh ar liosta fada do Dhuais Gearrscéalta Edge Hill agus a ainmníodh mar bhuaiteoir Duais Kate O’Brien 2017, agus dhá úrscéal: The Girl Behind the Lens agus When Your Eyes Close (Harper Collins), a raibh díol mór orthu ar Amazon. Tá PhD aici sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus Chriticiúil ó Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag, agus déanann sí teagasc ag a lán institiúidí, lena n-áirítear Áras na Scríbhneoirí, Baile Átha Cliath, agus an People’s College. Bhunaigh sí Féile Liteartha Bhré freisin agus is í a bhí ina stiúrthóir ar an bhFéile. Foilseoidh Arlen House a dara cnuasach gearrscéalta Nobody Needs to Know in 2021 agus tá sí ag obair ar úrscéal ficsin stairiúil faoi láthair.

 

 

Ceapadh Caoilinn Hughes mar Scríbhneoir Comhlach i gColáiste na Tríonóide

Cuireadh an t-úrscéal is deireanaí ó Chaoilinn Hughes THE WILD LAUGHTER ar ghearrliosta d’Úrscéal na Bliana i nGradaim An Post do Leabhar na Bliana agus Gradam Rogha an Éisteora ag RTÉ Raidió 1. Bhuaigh sí Duais Collyer Bristow 2019 dá céad úrscéal, ORCHID AND THE WASP (2018) agus cuireadh ar ghearrliosta í do Big Book Awards Hearst, do Dhuais Liteartha Butler agus cuireadh ar an liosta fada í do Dhámhachtain ‘Authors' Club don Chéad Úrscéal is Fearr agus do Dhuais Idirnáisiúnta IMPAC Bhaile Átha Cliath. Bhain a cnuasach filíochta, GATHERING EVIDENCE (Carcanet 2014), Dámhachtain an Irish Times Strong/Shine amach. Bronnadh an Duais Gearrscéalta Moth 2018 ar a gearrfhicsean, chomh maith le Duais O.Henry in 2019 agus Gradaim Leabhar writing.ie Scéal na Bliana 2020.

 

 

 

Ceapadh Eimear Ryan ina Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.Beidh an Scríbhneoir Cónaithe bunaithe i Scoil an Bhéarla i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, agus beidh deis aici oibriú le pobal an champais i gcoitinne.

 

Foilseoidh Penguin Sandycove céad úrscéal Eimear Ryan Holding Her Breath, i mí an Mheithimh. Bhí a cuid scríbhneoireachta le feiceáil in Granta, Winter Papers, The Dublin Review, agus The Stinging Fly. Chomhbhunaigh sí an iris liteartha Banshee agus a inphrionta foilsitheoireachta Banshee Press. Is as Co. Thiobraid Árann d’Eimear ach tá cónaí uirthi i gcathair Chorcaí anois.