San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018

Tá an ghairm tograí le haghaidh na sraithe Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpach oscailte go dtí an 18 Eanáir 2018.

Athraíodh an spriocdháta le haghaidh tionscadail chomhair, idir bheag agus mhór (catagóir 1 agus catagóir 2), go dtí an 18 Eanáir 2018 ag 11 a.m., am na hÉireann. Níl aon athrú ar na dátaí tosaithe le haghaidh tionscadail bheaga agus tionscadail mhóra (Bealtaine agus Meitheamh 2018 faoi seach).

Déan teagmháil linn chun comhairle a fháil faoi do thogra sula gcuireann tú iarratas isteach toisc gur féidir linn cabhrú leat lántairbhe a bhaint as d'iarratas. Táimid ar fáil chun cabhrú leat! R-phost: cedculture@artscouncil.ie Guthán: 01 6180200

Spriocdháta: 11.00 a.m., am na hÉireann, an 18 Eanáir 2018