San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua
Ardán 31
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama
Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.

 ‘Ní dóigh suarach é an mearbhall’, is líne thar a bheith cáiliúil í seo ón dráma cumhachtach de chuid Friel, Translations.  Tá sé thar a bheith oiriúnach mar mhachnamh ar an tréimhse aisteach agus chasta seo.

 

Tá go leor uaisleachta le fáil san obair atá fós á déanamh agat agus san obair a bheartaíonn tú tabhairt fúithi. Chonaiceamar roinnt de na ceoltóirí is fearr ar domhan ag taibhiú dúinn i gcúinsí thar a bheith aisteacha agus ciotacha i dtaibhithe a rinne Music from Galway agus Tradition Now le déanaí.  Ba mhinic a bhí ar na ceoltóirí sin masc a chaitheamh agus achar fada a choinneáil eatarthu agus ní raibh lucht féachana ann chun iad a spreagadh agus iad ag seinm gan bualadh bos ar bith sa seomra.  Bhí go leor uaisleachta agus daonnachta le brath ó na taibhithe sin. 

 

Cuireadh deireadh le tascfhórsa téarnaimh an chultúir leis an Aire Catherine Martin an tseachtain seo caite.  Ba é an rud ba shuntasaí faoin rannpháirtíocht go dtí seo ach chuspóir chomhroinnte agus spioraid an chomhoibrithe a roinntear inti.  Foilseofar an tuarascáil sna laethanta beaga romhainn agus tá tuiscint shoiléir ar an ról tábhachtach atá ag tírdhreach na n-ealaíon agus na n-imeachtaí le fáil inti.  Moltar bearta praiticiúla chun freastal ar na dúshláin sonracha atá roimh ghairmithe san earnáil inti. 

 

Ba mhór an faoiseamh é an maoiniú méadaithe a fuaireamar faoin mbuiséad stairiúil agus cuideoidh an maoiniú sin linn tú a chothabháil sna míonna amach romhainn.  Mar fhreagra ar roinnt cinntí sparánachta a rinneadh le déanaí, chuir na faighteoirí in iúl go mbeadh an sparánacht sin mar líne tharrthála ríthábhachtach dóibh.   Táimid ag súil go mór leis a oiread de na tacaíochtaí sin a athraíonn an saol a chur ar fáil agus is féidir linn. 

Cé go bhfuil neart de na spriocdhátaí thart faoin am seo, táthar fós in ann iarratas a dhéanamh le haghaidh maoiniú forbartha gairmiúla agus don scéim tacaíochta forbartha acmhainne.  Tá ár bhfoireann lánsásta aon cheist atá agat faoi na scéimeanna sin a fhreagairt. 

 

Tuigimid go maith go imní don phobal ag luí go trom ar d’intinn agat.  Is minic a dhéantar tagairt don líne tarrthála a chuir tú ar fáil don phobal agus tá súil againn go mbeimid in ann bealaí nua chun tú a chumasú le tabhairt faoi do chuid oibre agus an pobal a shroicheadh sna míonna amach romhainn.

 

Táimid ag súil go mbeidh sibh féin agus bhur dteaghlaigh sábháilte agus slán i gcónaí. 

 

Maureen Kennelly
An Stiúrthóir