San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+
Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí
You, Fin and the Play Between
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir

Taispeánann ár suirbhéanna le déanaí le Behaviours and Attitudes dúinn go bhfuil níos mó muiníne ag an bpobal freastal ar imeachtaí lasmuigh. Agus muid ag súil go tnúthánach go dtiocfaidh muid as an bpaindéim sa dara leath de 2021 agus isteach in 2022, cuideoidh In the Open | Faoin Spéir le spiorad athnuaite dóchais agus muiníne a chur ar ais sna healaíona.

Táthar ag súil go bhfaighidh suas le 14 áit ar fud na tíre dámhachtain In the Open | Faoin Spéir.

Forbraíodh an scéim mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19. Is é an aidhm atá leis clár marthanach agus coimeádta de ghníomhaíochtaí ealaíon ildisciplíneacha, uilechuimsitheacha a ghiniúint i spásanna poiblí nó oscailte i mbailte agus i bpobail ar fud na hÉireann idir mí Iúil 2021 agus mí Aibreáin 2022.

 

Tacóidh an dámhachtain

  1. le clár lasmuigh arna aithint agus arna threorú ag údarás áitiúil i gcomhpháirtíocht le hionad ealaíon / eagraíocht ealaíon / féile ealaíon agus /nó coimeádaí amháin nó níos mó
  2. le clár poiblí arna aithint agus arna threorú ag údarás áitiúil i gcomhpháirtíocht le hionad ealaíon / eagraíocht ealaíon / féile ealaíon (le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon faoi láthair).

 

Tá bunús na scéime daingnithe sna beartais atá leagtha síos i straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–25), Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a threorú agus in Creatlach don Chomhoibriú: Comhaontú idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach (FFC)

 

Tá sé ag freagairt freisin do Survive Adapt Renew agus Life Worth Living, na tuairiscí ar thionchar eacnamaíoch agus meon an phobail a foilsíodh in 2020. Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na tuairiscí sin http://www.artscouncil.ie/covid-19/research-and-reports/

 

Seimineár gréasáin d’iarratasóirí: 18 Feabhra 2021, 2pm – 3:30pm

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 22 Aibreán 2021, 5:30pm

 

Má tá suim agat níos mó a fháil amach faoi iarratas a dhéanamh, bí linn inár seimineár gréasáin an 18 Feabhra.

Chun do spás a chur in áirithe seol ríomhphost chuig ailve.mccormack@artscouncil