San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir

I nuachtlitir na míosa seo, tá áthas orainn a chur in iúl duit go bhfuil Alan Gilsenan, an scannánóir, ceaptha ina Ealaíontóir Scannán Cónaithe, agus go bhfuil Danny O’Mahony, an boscadóir, fógartha ina Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, an bheirt acu lonnaithe ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh.

 

Astu féin, is ceapacháin shuntasacha iad; déanfaidh an bheirt ealaíontóirí fíor-dhifear dearfach do mhic léinn agus d’fhoireann na hollscoile, do na cuairteoirí chuici agus don phobal i gcoitinne. Ach tá tábhacht níos mó ag baint leis an gcomhthéacs níos leithne. Gach bliain, i gcomhar le hóst-ollscoileanna ar fud na hÉireann, tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le níos mó ná 20 cónaitheacht ealaíontóra i réimse éagsúil foirmeacha ealaíne, ina measc comhaltachtaí scríbhneora, ealaíontóir scannán cónaithe, ealaíontóir traidisiúnta cónaithe agus ealaíontóirí cónaithe ag oiliúint tosaigh múinteoirí.

 

Tugann cláir chónaitheacha na bhfoirmeacha ealaíne an deis do mhic léinn ollscoile a scileanna a fhorbairt in éineacht le healaíontóir atá i mbun cleachtaidh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir, agus tugann siad an deis d’ealaíontóirí a saothar féin a fhorbairt agus cobhsaíocht mheasartha airgeadais acu freisin. Tacaíonn cláir chónaitheacha in institiúidí ardoideachais le hábhair mhúinteora na scileanna agus an mhuinín a fhorbairt chun taithí fhiúntach ar na healaíona a éascú dá gcuid daltaí, chomh maith le deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí a gcuid scileanna a fhorbairt chomh maith lena dtaithí ar shuíomhanna oideachais.

 

Agus Alan agus Danny ag cur tús lena dtéarmaí, guímid gach rath orthu, agus ar na healaíontóirí cónaitheacha eile ar fad na tíre.

 

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom meabhrú a thabhairt do na heagraíochtaí ealaíon siúd atá ag cur isteach ar Mhaoiniú Straitéiseach. Dúnfar an tréimhse iarratais ag 17:30 Déardaoin, 5 Meán Fómhair. Mar is gnách, mholfainn go láidir dóibh siúd a bhfuil na hiarratais á ndéanamh acu a ndóthain ama a fhágáil, agus gan fanacht go dtí an lá deireanach chun na cáipéisí a uaslódáil. 

 

 

Le gach dea-ghuí,

 

Orlaith McBride
An Stiúrthóir