San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+
Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí
You, Fin and the Play Between
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise

I BHFÓCAS

Seimineár Gréasáin Faisnéise

Gradam Soghluaisteachta Ealaíontóirí i-Portunus_ Glao ar Ailtireacht

Déardaoin, 11 Feabhra 2021 ag 11r.n.

Is féidir clárú anseo

 

Tá ríméad ar Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí Éire seimineár gréasáin faisnéise a óstáil don ghlao nua soghluaisteachta ar Ailtireacht ó i-Portunus. Bainfidh an fhaisnéis seo a thabharfar go sonrach faoi cé atá incháilithe agus cad le haghaidh an maoiniú- bí linn agus muid ag dul trí na treoirlínte agus an próiseas iarratais ar ár seimineár gréasáin faisnéise.

 

Tá an glao seo ar iarratais oscailte d’ailtirí agus do ghairmithe cultúrtha atá gníomhach i réimse na hAiltireachta, 18+ mbliana d’aois, is cuma cén cháilíocht oideachais agus leibhéal taithí atá acu, a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i dtír de chuid na hEorpa Cruthaithí, do dhaoine aonair nó do ghrúpaí suas le cúigear. Ar mhaithe leis an gcomhoibriú idirnáisiúnta, cónaitheachtaí táirgeachta nó forbairt ghairmiúil i dtír nó i dtíortha eile de chuid na hEorpa Cruthaithí.

Spriocdháta d’aighneachtaí: 14 Márta 2021 18:00 CET

 

Tá na sonraí go léir a bhaineann leis an nglao seo le fáil anseo.

 

 

Achoimre ar an nglao:

Cé dó? 

Tá an glao seo ar iarratais oscailte d’ailtirí agus do ghairmithe cultúrtha atá gníomhach i réimse na hAiltireachta, 18+ mbliana d’aois, is cuma cén cháilíocht oideachais agus leibhéal taithí atá acu, a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i dtír de chuid na hEorpa Cruthaithí, agus do dhaoine aonair nó do ghrúpaí suas le cúigear.

Cad chuige?

  • Soláthraíonn i-Portunus tacaíocht airgeadais chun costais taistil (iompar, cóiríocht srl.) a mhaoiniú i bpáirt chuig tír(tíortha) eile de chuid na hEorpa Cruthaithí.
  • Caithfidh fad na soghluaisteachta a bheith idir 7 agus 60 lá agus caithfidh sé tarlú roimh an 30 Samhain 2021.
  • Is féidir leis an taisteal a bheith leanúnach nó deighilte: ciallaíonn soghluaisteacht leanúnach go bhfuil taisteal turas fillte amháin nó turas il-chinn scríbe amháin agat.
  • ciallaíonn soghluaisteacht leanúnach go mbeidh tú ag taisteal arís agus arís eile chuig ceann scríbe amháin nó níos mó. Caithfidh gach turas maireachtáil ar feadh cúig lá ar a laghad, agus caithfidh líon iomlán na laethanta a bheith idir 7 agus 60 lá.

 

Cuspóirí

  • Comhoibriú idirnáisiúnta: mar shampla faoi chuimsiú tionscadail idirnáisiúnta.
  • Cónaitheachtaí dírithe ar tháirgeadh: mar shampla déanfaidh tú taighde ar an láthair agus forbróidh tú dearaí nua maidir leis an timpeallacht shóisialta agus fhisiciúil.
  • Forbairt Ghairmiúil: mar shampla glacfaidh tú páirt i gcruinnithe líonra, sárthaispeántais, ceardlanna, máistir-ranganna agus cineálacha eile oiliúna lasmuigh d’oideachas foirmiúil, mar shampla moil chruthaitheacha.

 

Dátaí le Tabhairt ar Aird:

Fógra faoi Thorthaí: 16 Aibreán 2021

An dáta imeachta is túisce: 16 Meitheamh 2021

An dáta Fillte is túisce: 30 Samhain 2021