San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta arna óstáil ag Ionad Litríochta an Deiscirt
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’: ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona 28 Márta 2019 – Cuimhnigh ar an dáta
Tá Comhairleoir le haghaidh Céatadán ar son na hEalaíne á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Duais Mac Léinn agus Dámhachtain Taistil Ollúnacht Éigse Éireann
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Anthony Cronin 2019
Nuacht ón bPobal
Nollaig na mBan 2019
Buaiteoir Dhámhachtain Sparánachta Jack Harte 2019 fógartha
Gairm oscailte ó The Waterford Healing Arts Trust ar Ealaíontóir Cónaithe na bliana 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Achoimre ar imeachtaí 2018
Tá Comhairleoir le haghaidh Céatadán ar son na hEalaíne á lorg ag an gComhairle Ealaíon

Tá tairiscintí á lorg ó sholáthraithe seirbhíse a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu mar Chomhairleoir le haghaidh Céatadán ar son na hEalaíne chun comhairle maidir le straitéis, beartas agus forbairt a chur ar fáil i gcomhair Céatadán ar son na hEalaíne le tacaíocht ón earnáil ar feadh tréimhse trí bliana agus féadfar é a shíneadh ansin ar feadh bliain amháin eile.

Leag an Chomhairle Ealaíon raon buiséid amach agus iad i mbun tairisceana i gcomhair na seirbhísí seo, tá an raon sin idir €26,000 agus €28,000 in aghaidh na bliana (agus speansais san áireamh gan CBL san áireamh).

Cáipéisí

Is féidir an cuireadh chun tairisceana agus an conradh samplach a íoslódáil ón suíomh gréasáin etenders. Ní mór clárú le etenders chun na cáipéisí a íoslódáil.

Íoslódáil na cáipéisí ón bhfógra ar etenders

Soiléiriú agus Ceisteanna Coitianta

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas ar shoiléiriú an 10 Eanáir 2018. Ní mór ceisteanna a chur isteach tríd an suíomh gréasáin etenders.

Íoslódáil na Ceisteanna Coitianta maidir le cuireadh chun tairisceana ó shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon

Spriocdháta

Is é an spriocdháta i gcomhair tairiscintí an 18 Eanáir 2018.  Ní mór tairiscintí a chur isteach tríd an mbosca poist ar etenders.