San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Glao ar iarratais: Seirbhísí Comhordaithe don Oíche Chultúir
Glao ar thairiscintí: Bosca Uirlisí Digiteacha
Tá Tadhg O’Sullivan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Coiscéim Coiligh
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2021
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation
Gairmeacha Oscailte ar thairiscintí: Cónaitheachtaí Island Connect
Glao ar iarratais: Seirbhísí Comhordaithe don Oíche Chultúir

Tá soláthar Seirbhísí Comhordaithe á lorg ag an gComhairle Ealaíon don Oíche Chultúir 2021. Is imeacht bliantúil uile-oileáin í Oíche Chultúir a cheiliúrann cultúr, cruthaitheacht agus na healaíona.

Ó cuireadh tús léi in 2006, tá an Oíche Chultúir dul ó neart go neart thar na blianta agus sa bhliain 2020, d’éirigh go geal léi meascán d’imeachtaí ar líne (686) agus d’imeachtaí i bpearsa (322) a chur ar siúl. Cé gur tháinig laghdú (d’aon trian) ar líon na n-imeachtaí, mar a rabhthas ag súil leis, d’éirigh léi a lucht féachana a dhúbailt chuig os cionn 800,000 (i gcomparáid le 430,000 in 2019). Cuireadh an Comhionannas, Cearta an Duine, an Éagsúlacht agus Luach Saothair don Ealaíontóir i dtreis mar phríomhthosaíochtaí beartais na Comhairle Ealaíon.

Tá clár athbhreithniúcháin, taighde agus comhairliúcháin uileghabhálach ar bun ag an gComhairle Ealaíon faoi láthair chun eolas a bhailiú ar mhaithe le todhchaí na hOíche Cultúir. Táthar ag súil go dtabharfar an obair sin i gcrích i Márta 2021. Déanfar an t-iarrthóir rathúil a cheapadh roimh an dáta sin agus beidh air/uirthi a bheith réidh le freagairt d’aon mholadh a d’fhéadfaí a bheith ann maidir leis an gcuspóir, an fhís, na luachanna agus na tosaíochtaí ar féidir leo tionchar a imirt ar an gcur chuige idirghníomhaíochta agus ar an gcur chuige cur chun feidhme in 2021.

Beidh sé de dhualgas ar an iarrthóir rathúil réimse leathan páirtithe leasmhara ó cheann ceann na hÉireann a spreagadh chun idirghníomhaíochta agus a stiúradh. Feidhmeoidh an té a cheapfar mar phointe teagmhála réigiúnach agus idirnáisiúnta do rannpháirtithe agus d’eagraithe agus oibreoidh an té sin chun straitéis uileghabhálach cumarsáide a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Déanfaidh sé/sí bainistíocht freisin ar bhuiséad tríú páirtí (ar leith) um Chaidreamh Poiblí, Mhargaíocht agus Chumarsáid.

Reáchtáiltear an Oíche Chultúir gach bliain an Aoine roimh an Aoine dheireanach de mhí Mheán Fómhair agus tá sé beartaithe anois don Aoine, an 17 Meán Fómhair 2021.

Is ionann luach an chonartha agus €40,000-€45,000, gan CBL san áireamh.

Is é an spriocdháta le haghaidh tairiscintí a chur isteach an 27 Eanáir 2021 ar 12 meán lae.

Is féidir teacht ar shonraí na gcáipéisí tairisceana anseo.