San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+
Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí
You, Fin and the Play Between
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon na daoine ar éirigh leo Dámhachtainí Authored Works agus Reel Art a bhaint amach in 2020 a fhógairt. Roghnaíodh Tadhg O’Sullivan (Inland Films) do dhámhachtain Authored Works, agus is iad Alan Gilsenan (Yellow Asylum Films) agus Luke McManus na daoine is déanaí a fuair dámhachtainí Reel Art.

 

 

Ceapadh Authored Works chun saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun scannán fada le húdar a dhéanamh. Taispeánfar an scannán rathúil den chéad uair ag an IFI in 2022.

 

Is é Reel Art scéim scannáin faisnéise ealaíon na Comhairle Ealaíon atá ar siúl le fada. Léireofar an dá scannán ar éirigh leo den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2022.

 

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon comhghairdeas a dhéanamh leis an triúr ealaíontóirí as a ngradaim agus táimid ag súil leis na scannáin a fheiceáil os comhair lucht féachana Éireannach agus idirnáisiúnta nuair a chríochnaítear iad.

 

Dámhachtain Authored Works

 

The Waves, the sea

Stiúrthóir: Tadhg O'Sullivan

 

I dteach beag cois farraige, tosaíonn bean ag scríobh litir chuig comhfhreagraí anaithnid. Timpeallaithe ag leabhair agus earraí atá bailithe aici óna saol, a teach suite i measc na dtonnta fiáine, scríobhann sí faoi stair ceirde atá imithe i léig. Agus í faoi scáth an bhróin, tosaíonn sí ag smaoineamh ar phictiúir agus ar lámhscríbhinní, foirgnimh agus grianghraif atá scriosta nó millte de thaisme, trí fhaillí nó d’aon turas. Stopann sí anois is arís chun tascanna beaga an tsaoil a dhéanamh, tagann a smaointe chun cinn mar mhachnamh láidir ar chuimhne, séadchomharthaí, agus ar mhian na healaíne i leith neamhbhásmhaireachta. 

 

Ealaíontóir agus scannánóir is ea Tadhg O’Sullivan a oibríonn i réimse na scannánaíochta neamhfhicsin den chuid is mó. Agus úsáid mhinic á baint aige ina chuid shaothair as foinsí liteartha agus as cartlann scannánaíochta, déanann O’Sullivan iarracht síoraíocht an eispéiris dhaonna a mhúscailt ina chuid scannán agus solas a scaipeadh ar an lá atá inniu ann trí bheith ag tarraingt ó smaointe an lae inné. Bhí an chéad taibhiú dá scannán deireanach, To the Moon, ag Venice Days le déanaí agus roghnaíodh é don Telluride Film Festival 2020. Léiríodh na scannáin eile atá aige The Great Wall (2015) agus Yximalloo (le Fergal Ward, 2014) ag go leor féilte scannán mór le rá, lena n-áirítear FiD Marseille, MOMA Doc Fortnight, CPH:DOX agus Dokufest Kosovo. Craoladh iad go hidirnáisiúnta chomh maith.

 

Dámhachtain Reel Art

 

Baggotonia

Stiúrthóir: Alan Gilsenan

Léiritheoir: Martin Mahon

 

Athchruthú scannánaíochta ar ré atá thart agus gluaiseacht frithchultúrtha nach raibh mórán measa uirthi - ar a tugadh Baggotonia - a tháinig chun cinn ag deireadh na ndaichidí laistigh de 2km ó dhroichead Shráid Bhagóid. Píosa scannánaíochta i monacróm, tá leagan den cheantar inar fhás Alan Gilsenan aníos le feiceáil.

 

Is ealaíontóir scannáin é an scríbhneoir agus stiúrthóir Alan Gilsenan a bhfuil an-taithí aige thar raon an-leathan scannánaíochta.  Mar aon le raon éagsúil oibre a chuimsíonn cláir faisnéise agus drámaí cruthaitheacha, tá scannáin dhúshlánacha, chonspóideacha agus thurgnamhacha mar ghné lárnach d’obair Gilsenan lena n-áirítear léiriúcháin le déanaí mar Ulysses | Film (ar taispeáint go buan ag MOLI, Músaem Litríochta na hÉireann), A Vision:  A Life of WB Yeats, Meetings with Ivor agus The Meeting.

 

North Circular

Stiúrthóir: Luke McManus

 

Clár faisnéise a dhéanann iniúchadh ar an gCuarbhóthar Thuaidh i mBaile Átha Cliath ag úsáid amhráin lár na Cathrach Thuaidh mar mhapa dá chultúr, dá stair agus dá sráid-dreach comhaimseartha.

 

Is scríbhneoir, stiúrthóir agus léiritheoir scannán faisnéise é Luke McManus a bhfuil duaiseanna bainte amach aige. Le blianta beaga anuas dhírigh Luke go háirithe ar chláir faisnéise chruthaitheacha agus tá trí IFTA, Dámhachtain Meán Ceilteach agus Dámhachtain Radharc bainte amach aige. Áirítear lena shaothair le déanaí The Lonely Battle of Thomas Reid (An Scannán is Fearr Critic’s Circle Bhaile Átha Cliath, léiritheoir) Circular Line (stiúrthóir/eagarthóir), Dublin Easter 2020 (comh-stiúrthóir/eagarthóir) agus Making A Museum (stiúrthóir/eagarthóir).