San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2017
Spriocdháta: Dámhachtain Deis 2017
Spriocdháta: Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018
Spriocdháta: Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile 2017
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm Déardaoin an 17 Lúnasa 2017
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon 2017
Tá iarrthóirí á lorg ag an gComhairle Ealaíon chun Scoileanna Ildánacha – tionscnamh comhpháirtíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna – a threorú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
An rath ar eagraíochtaí na hÉireann sna dámhachtainí do Thionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Seimineár in Aisce maidir le Maoiniú ón AE do Thionscadail Cultúir, Óige, agus Sochaí Sibhialta i nGaillimh
Staidéar nua AE maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha
Tagann an Túinéis isteach sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Spriocdháta: Dámhachtain Deis 2017

Is é cuspóir Dhámhachtain Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta. Is incháilithe freisin atá tionscadail atá faoi stiúir na n-ealaíon traidisiúnta agus lena mbaineann comhar le foirmeacha eile ealaíne.  Is do thionscadail aonuaire nó ghearrthéarmacha amháin a thugann Deis tacaíocht, agus ní chuirfear aon mhaoiniú eile ar fáil faoin dámhachtain seo.

 

Tabharfar tús áite do thionscadail lena léirítear:

  • Aird ar chaighdeán ealaíonta
  • Nuálaíocht
  • Tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta.

 

Tá Dámhachtain Deis oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, do bhannaí agus d’eagraíochtaí. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, an 1 Lúnasa 2017 ar aghaidh.

 

Cuireann straitéis deich mbliana (2016-2025) na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, bonn eolais faoi na dámhachtainí uile.

 

Tá Treoirlínte Dámhachtana le haghaidh Dhámhachtain Deis ar an rannán maoiniú atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór don iarratasóir a bheith cláraithe le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

 

Tabhair faoi deara – Is é seo an babhta deireanach den Dámhachtain Deis in 2017.

 

Ní bheidh iarratais ar thionscadail do ghníomhaíochtaí taifeadta atá bunaithe ar shaothar a fhoilsiú amhail ábhair theagaisc, bailiúcháin fonn, saothar léirmheastóireachta, etc., incháilithe le haghaidh Dámhachtain Deis ach is féidir iarratais mar sin a chur isteach ar Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis.