San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2017
Spriocdháta: Dámhachtain Deis 2017
Spriocdháta: Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018
Spriocdháta: Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile 2017
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm Déardaoin an 17 Lúnasa 2017
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon 2017
Tá iarrthóirí á lorg ag an gComhairle Ealaíon chun Scoileanna Ildánacha – tionscnamh comhpháirtíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna – a threorú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
An rath ar eagraíochtaí na hÉireann sna dámhachtainí do Thionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Seimineár in Aisce maidir le Maoiniú ón AE do Thionscadail Cultúir, Óige, agus Sochaí Sibhialta i nGaillimh
Staidéar nua AE maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha
Tagann an Túinéis isteach sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Seimineár in Aisce maidir le Maoiniú ón AE do Thionscadail Cultúir, Óige, agus Sochaí Sibhialta i nGaillimh

An bhfuil tuilleadh eolais uait maidir le maoiniú AE do na healaíona? An Príomhfheidhmeannach nó bailitheoir airgid tú d’eagraíocht chultúrtha, óige nó sochaí sibhialta? Tar chuig ár seimineár in aisce i nGaillimh chun tuilleadh a fhoghlaim faoi dheiseanna maoinithe ó Cultúr, an Eoraip Chruthaitheach Erasmus+, agus An Eoraip ar son na Saoránach.

Dáta:  7 Meitheamh 11am – 2pm

Láthair:  Mol Pobail Gaillimh 2020, Aonad 15, An Stór Arbhair, An tSráid Láir, Gaillimh

Féach anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Tá an t-imeacht seo saor in aisce ach is gá duit clárú anseo ar shuíomh gréasáin Wheel. Táimid ag súil thú a fheiceáil i nGaillimh!