San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Glao ar iarratais: Seirbhísí Comhordaithe don Oíche Chultúir
Glao ar thairiscintí: Bosca Uirlisí Digiteacha
Tá Tadhg O’Sullivan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Coiscéim Coiligh
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2021
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation
Gairmeacha Oscailte ar thairiscintí: Cónaitheachtaí Island Connect
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir

An saol as a neart’ (life served neat): Sin nath ar bhain Zadie Smith úsáid as san aiste dá cuid le déanaí, agus, is cosúil gur nath é a fheileann go maith don seal atá curtha dínn ó mhí Márta seo caite. Ní bhíonn an saol éasca nuair a bhaintear ár scafall dínn, is é sin an ghnáth-idirghníomhaíocht dhaonna. Airímid an fuinneamh uainn, an fuinneamh a fhaighimid trí theagmháil le daoine eile, an teagmháil sin atá ar iarraidh ón domhan a bhfuil an t-ádh orainn a bheith inár gcónaí ann. Le linn míonna fada seo na paindéime, léirigh ealaíontóirí agus iad siúd a oibríonn leo a fhairsinge atá a samhlaíocht agus a dhoimhne atá a bhflaithiúlacht agus a gcomhbhá.  Is soiléire ná riamh ábharthacht na n-ealaíon i measc na sochaí. 

 

Anuraidh, fuaireamar os cionn 6,500 iarratas i gcomparáid le 3,500 in 2019.  As measc na n-iarratas seo, bhí lúcháir orainn a bheith in ann maoiniú a chur ar fáil do 632 ealaíontóir agus do 216 eagraíocht den chéad uair riamh.  Is léiriú é seo den mhéid oibre atá ar bun agus den mhéadú atá tagtha ar an éileamh ar acmhainní.  Ba mhór an onóir dúinn oibriú libh agus tacaíocht a thabhairt daoibh le linn na tréimhse deacra sin.

 

I rith 2020, rinne foireann na Comhairle Ealaíon a ndícheall freastail ar an stad go han-chúramach. Tugaim ómós dá dtiomantas gan staonadh agus dá n-ardleibhéil ghairmiúlachta. Táim buíoch chomh maith do Chathaoirleach agus do chomhaltaí na Comhairle as a dtreoir agus as a dtacaíocht ghéarchúiseach. 

 

Trí bheith i gcistineacha a chéile, i seomraí leapa agus i seomraí suí a chéile, is féidir a rá go bhfuil léargas nua faighte againn uile de shaoil a chéile, rud a chabhraíonn linn feiceáil trí shúile a chéile. Rachaidh an dáimh nua sin chun tairbhe dúinn chun feabhas a chur orainn féin agus muid ag filleadh ar an ngnáthshaol.

 

Is iomaí dúshlán atá fós romhainn, dár ndóigh. Ach is mór an spreagadh é dúinn oscailt na ndeiseanna in 2021 agus tá áthas orainn a bheith in ann tacú libh trí mhaoiniú méadaithe a chur ar fáil. Gabhaimid buíochas ó chroí lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán as a dtacaíocht as cuimse i rith na bliana seo caite.

 

Tá súil againn go mbeidh briseadh sábháilte agaibh, briseadh atá tuilte go maith agaibh agus táimid ag tnúth go mór leanúint leis an obair seo libh le linn na bliana atá amach romhainn.

 

Athbhliain faoi mhaise daoibh.

 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir