San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann

Bunaíodh Damhsa Éireann in 1989 mar eagraíocht náisiúnta forbartha damhsa na hÉireann agus ó shin i leith tá ról suntasach ag Damhsa Éireann maidir lena cinntiú go bhfuil pobal damhsa bríomhar, cruthaitheach agus dinimiciúil in Éirinn. In 2018, d'fhorbair Damhsa Éireann straitéis nua 5 bliana (2018–2023: Moving Forward Together) lena soláthraítear treochlár uaillmhianach do na rudaí is mian leis a bhaint amach sna blianta atá le teacht.

Tá Bord Dhamhsa Éireann ag iarraidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin nua a cheapadh a chruthaigh cumas cheana chun eagraíocht a fhorbairt go straitéiseach ar bhealach uaillmhianach, inbhuanaithe agus tuisceanach.  Ní mór go mbeadh an duine a cheapfar sa ról tiomanta do thábhacht na foghlama, an rannpháirteachais agus na rannpháirtíochta sna healaíona agus leis na healaíona. 

Beidh an duine a cheaptar lonnaithe ina áis shaintógtha, DanceHouse, i lár Bhaile Átha Cliath, agus is deis iontach í do dhuine ag a bhfuil an cumas agus an fuinneamh chun an straitéis nua a fhorbairt, a chur in iúl agus a bhaint amach.  Beidh sé de chumas ag an iarrthóir idéalach cothú agus forbairt a dhéanamh ar an raon comhpháirtíochtaí agus acmhainní atá de dhíth chun uaillmhianta na heagraíochta, maidir le damhsa a fhorbairt in Éirinn, a chomhlíonadh.

Chun eolas iomlán d’iarrthóirí agus eolas ar an bpróiseas iarratais a fháil, téigh i dteagmháil le John Deely ag Pinpoint (Recruit@pinpoint.ie, (01) 642 5721).

Spriocdháta d'iarratais: Dé hAoine, 18 Deireadh Fómhair 2019 ag a 12 meán lae.