San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018

Freastalófar anois ar ghníomhaíocht a maoiníodh roimhe seo trí Dhámhachtain Deis tríd an Dámhachtain Tionscadail sna hEalaíona Traidisiúnta in 2018

 

Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon dara babhta den Dámhachtain Tionscadail sna hEalaíona Traidisiúnta 2018 ar fáil.  Tabharfar Babhta 2 den Dámhachtain Tionscadail sna hEalaíona Traidisiúnta 2018 air agus beidh an 15 Feabhra 2018 mar spriocdháta leis agus eiseofar torthaí d’iarrthóirí in Aibreán 2018.

 

Go dtí seo, dhírigh an Dámhachtain Tionscadail sna hEalaíona Traidisiúnta ar thionscadail ealaíne traidisiúnta uaillmhianacha, agus thacaigh Dámhachtain Deis le tionscadail ealaíne traidisiúnta ar scála beag go meánach.

 

Mar chuid de chreat nua maoinithe na Comhairle, freastalóidh Babhta 2 den Dámhachtain Tionscadail sna hEalaíona Traidisiúnta 2018 ar iarratais a bhaineann le tionscadail ar scála mór agus uaillmhianacha chomh maith le hiarratais maidir le tionscadail ealaíne traidisiúnta ar scála beag go meánach a maoiníodh roimhe seo trí Dhámhachtain Deis.

 

Leanfaidh Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis ar aghaidh mar chlár maoinithe as féin in 2018. Bainfidh sé le tionscadail ealaíne traidisiúnta le taifeadadh agus/nó foilsiú mar phríomhchuspóir. Beidh an spriocdháta do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis in Aibreán 2018.

 

Beidh treoirlínte do Bhabhta 2 den Dámhachtain Tionscadail sna hEalaíona Traidisiúnta 2018 ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon i lár mhí na Nollag.