San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta arna óstáil ag Ionad Litríochta an Deiscirt
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’: ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona 28 Márta 2019 – Cuimhnigh ar an dáta
Tá Comhairleoir le haghaidh Céatadán ar son na hEalaíne á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Duais Mac Léinn agus Dámhachtain Taistil Ollúnacht Éigse Éireann
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Anthony Cronin 2019
Nuacht ón bPobal
Nollaig na mBan 2019
Buaiteoir Dhámhachtain Sparánachta Jack Harte 2019 fógartha
Gairm oscailte ó The Waterford Healing Arts Trust ar Ealaíontóir Cónaithe na bliana 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Achoimre ar imeachtaí 2018
Duais Mac Léinn agus Dámhachtain Taistil Ollúnacht Éigse Éireann

Tá áthas ar Iontaobhas Ollúnacht Éigse Éireann bunú Dhuais Mac Léinn Ollúnacht Éigse Éireann agus an dáta deiridh don Dámhachtain Taistil atá le bronnadh go luath a fhógairt.

 

Duais Mac Léinn

 

Bunaíodh Duais Mac Léinn Ollúnacht Éigse Éireann chun mic léinn a bhfuil céimeanna Máistreachta ar bun acu sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach nó san Fhilíocht a spreagadh agus cabhrú leo. Tá an Duais seo oscailte do mhic léinn Máistreachta atá i mbun staidéir ar chéimeanna sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach nó san Fhilíocht in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath nó sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Bronnfar suas le dhá dhuais i ngach ceann de na hollscoileanna rannpháirteacha, chomh fada is go léirítear dóthain fiúntais, agus luach €1,000 ar gach ceann.

 

Is é 5.30 p.m. an 28 Feabhra 2019 an spriocdháta chun iarratais a chur isteach.

 

Chun tuilleadh sonraí a fháil agus chun an fhoirm iarratais agus na treoirlínte a íoslódáil, cliceáil anseo.

 

Dámhachtain Taistil

 

Bhunaigh Iontaobhaithe Ollúnacht Éigse Éireann an Dámhachtain Taistil dhá bhliain ó shin chun filí a spreagadh agus cabhrú leo ina bhforbairt chruthaitheach agus ba mhór acu na dámhachtainí a bhronnadh ar Maureen Boyle agus Andrew Eaton. Bronntar £2,000 sa dámhachtain seo ar dhuine amháin le cuidiú leis/léi tabhairt faoi thionscadal ina gcaitear taisteal a dhéanamh mar chuid de taobh istigh nó taobh amuigh d’Éirinn. Tá an tIontaobhas ag súil go dtairgfidh an dámhachtain seo deis d’fhile imeacht óna ghnáth-spás agus oibriú ar thionscadal a rachaidh chun leasa a fhorbairt ghairmiúil.

 

Is é 5.30 p.m. Dé hAoine, 22 Feabhra 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

 

Chun tuilleadh sonraí a fháil agus chun an fhoirm iarratais agus na treoirlínte a íoslódáil, cliceáil anseo.