San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair

Cuirfear Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair in Ionad Visual, Ceatharlach ar an 21 Nollaig 2017. Arna léiriú ag Anne Enright ina hócáid dheireanach mar Laureate, beidh na scríbhneoirí Colin Walsh, Nicole Flattery, Belinda McKeon agus Sally Rooney páirteach freisin, agus beidh freagairtí ceoil le cloisteáil ó Little John Nee.

 

Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair.

 

Beidh cúig ghearrscéal á léamh ag cúigear scríbhneoirí, agus freagairtí ceoil ó Little John Nee ag gabháil leo. Agus iad ag dul go bun an angair, cuirfidh na scríbhneoirí draíocht ort le linn Oíche Fhada an Ghearrscéil. Arna léiriú ag Anne Enright, beidh na scríbhneoirí Rob Doyle, Nicole Flattery, Belinda McKeon, Sally Rooney agus Enright í féin páirteach freisin.

 

Is í Anne Enright an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus bhronn an Chomhairle Ealaíon an onóir uirthi sa bhliain 2015. Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach litríocht Éireannach chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus spreagann sí an pobal suim a chur i bhficsean Éireannach d’ardchaighdeán. Rinne an Chomhairle Ealaíon forbairt ar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ó The Irish Times, ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ó Ollscoil Nua-Eabhrac.

 

Ionad: Ionad Visual, Ceatharlach

Dáta: Déardaoin, 21 Nollaig

Am: 7 p.m. (mairfidh an t-imeacht thart ar 3 huaire, le sos san áireamh)

Ticéid: €5 (an teacht isteach ag dul i dtreo Iontaobhas Peter McVerry)

Chun eolas a fháil faoi áirithintí, féach ar: https://mpv.tickets.com/?agency=VCMS_MPV&orgid=52270&eventId=13181