San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir

Is ar éigean atá seachtain de mhí na Nollag caite agus tá go leor déanta againn go dtí seo!

 

Tá an Chomhairle Ealaíon i gcroílár thionscnamh ‘Éire Ildánach’ an Rialtais, agus go háirithe an fógra a rinne an Taoiseach, Leo Varadkar, T.D., an tseachtain seo caite, in éineacht leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D., agus an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Paschal Donohoe T.D maidir leis an gcolún ‘Óige Chruthaitheach’. Beidh níos mó sonraí againn ar an bpríomhghné de Scoileanna Ildánacha an cholúin seo, atá á seachadadh ag an gComhairle Ealaíon, go luath sa Bhliain Nua.

 

Freisin an tseachtain seo caite, rinne an Chomhairle a cinntí maidir leis na chéad tairiscintí ar dheontais faoinár gcreat nua maoinithe. Is iad Maoiniú Straitéiseach, Maoiniú Comhpháirtíochta, agus Maoiniú Ionad, na chéad chéimeanna i gcur i bhfeidhm ár sraith nua clár atá ceaptha chun cuidiú linn ár straitéis a chur i gcrích. Féadfaidh eagraíochtaí a bheith ag súil lena litir a fháil roimh shaoire na Nollag.

 

Táimid réidh anois chun an chéad chlár maoinithe eile a fhorchéimniú mar chuid dár gcreat, ar a nglaofar Maoiniú Deontais do na hEalaíona. Táimid ag súil go gcuirfidh an clár nua seo ar chumas ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon oibriú leis an gComhairle Ealaíon ar bhealaí nua. Beidh sonraí maidir leis an gclár nua seo ar fáil sna seachtainí amach romhainn, agus cuirfimid ceardlanna ar siúl i mí Eanáir, ach idir an dá linn, gheobhaidh tú cuntas sa Nuachtlitir seo.

 

 

Le gach dea-mhéin i gcomhair na Nollag,

 

Orlaith McBride
An Stiúrthóir