San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua
Ardán 31
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama
Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE

Is é Music Generation Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a chuidíonn le leanaí agus daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil taibhithe ina gceantar féin.  Tá sé d’aidhm ag Music Generation a chlár a leathnú ar fud an náisiúin faoi 2022 agus go dáta tá sé tar éis a bheith curtha ar bun go rathúil i 25 cathair agus contae in Éirinn, ag cruthú timpeall ar 67,000 deis do leanaí agus do dhaoine óga.

 

Príomhchuspóir straitéiseach de chuid an Chláir í an cháilíocht agus oibríonn an fhoireann Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha (CTF) in Oifig Forbartha Náisiúnta Music Generation chun an cháilíocht sin a choinneáil ar ardchaighdeán.  Tá Music Generation ag iarraidh cur leis an bhfoireann sin, agus Bainisteoir Tuairiscithe agus Anailísithe á lorg acu. Beidh an té a cheapfar le haghaidh an róil sin i gceannas ar gach gné d’anailísiú agus de thuairisciú, lena n-áirítear comhtháthú agus forbairt na gcóras agus na bpróiseas a úsáidtear mar bhonn anailísithe agus tuairiscithe.

 

Agus an ról sin freagrach don Cheann CTF, is ról é a oirfidh do ghairmí oilte a bhfuil trí bliana taithí ar a laghad aige/aici de bheith ag dréachtú agus ag soláthar tuairiscí agus teimpléid fhoirmiúla go héifeachtúil i réimse leathan ábhar. Beidh an taithí ábhartha sin ag an iarrthóir idéalach mar aon le saineolas léirithe i bhforbairt córas le haghaidh sonraí a anailísiú, a thiomsú agus a thuairisciú agus beidh taithí aige/aici de bheith ag obair le clár cáilíochta.  

 

Chun sainchuntas poist agus eolas ar an bpróiseas iarratais a fháil, téigh i dteagmháil le John Deely ag Pinpoint (Recruit@pinpoint.ie, (01) 642 5721).  Spriocdháta: 5pm Dé Máirt, 3 Samhain, 2020.

 

Arna thionscnamh ag Music Network, tá Music Generation á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.