San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+
Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí
You, Fin and the Play Between
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+

Is feachtas náisiúnta é Live Out Loud a dhéanann ceiliúradh ar óige LGBTI+ agus a thaispeánann an chaoi a bhfuil siad infheicthe, luachmhar agus mar chuid den chultúr, den tsochaí agus de shaol an spóirt. Fáiltíonn an feachtas roimh aighneachtaí ó eagraíochtaí ealaíon a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona.

Tá an feachtas ag lorg scéalta dearfacha a dhéanann ceiliúradh ar dhaoine óga LGBTI+ ar fud gach earnáil den tsochaí.

Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí

  • ó dhaoine óga LGBTI+ faoin gcaoi a gcabhraíonn grúpaí ealaíon agus cultúrtha leo mothú sábháilte, tacaithe agus rannpháirteach
  • ó eagraíochtaí ealaíon agus cultúrtha le samplaí de thionscadail a thaispeánann an chaoi a bhfuil óige LGBTI+ infheicthe, luachmhar agus cuimsithe sna healaíona

Roinnfear na scéalta ar shuíomh gréasáin gov.ie, ar fud na meán sóisialta agus ag ócáid cheiliúrtha náisiúnta in 2021. Is éard atá sa phlean ná gach earnáil den tsochaí atá ag comhlíonadh chuspóirí lárnacha na Straitéise Náisiúnta Óige LGBTI+ a áireamh d’fhonn timpeallacht shábháilte, thacúil agus chuimsitheach a chruthú do dhaoine óga LGBTI+.

Faigh amach conas aighneacht a dhéanamh anseo.