San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+
Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí
You, Fin and the Play Between
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht

Is babhta forbartha agus sin amháin a bheidh sa spriocdháta an 15 Aibreán 2021 maidir leis an Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta le Snáithe 1 (Forbairt Dráma) agus Snáithe 2 (Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht).  

 

Beidh an gnáth-thairiscint de bhabhta níos mó de na ceithre shnáithe ar siúl mar is gnách san Fhómhar.  Tá an dámhachtain oscailte d’ealaíontóirí a bhfuil cuntas teiste follasach acu i gcleachtas gairmiúil amharclannaíochta agus tá an babhta atá le teacht deartha chun tacú le píosaí amharclannaíochta a chruthú agus a fhorbairt.

 

Snáithe 1 – Forbairt Dráma

Is é cuspóir an tsnáithe Forbartha Dráma é a chur ar chumas drámadóra, a ghlacfaidh páirt lárnach sa phróiseas cruthaitheach, téacs nó dráma nua a fhorbairt lena thaibhiú. Agus an bhéim ar fhorbairt an téacs, déanfar foráil leis an bpróiseas do mheantóireacht den scoth agus/nó comhoibriú le roinnt ealaíontóirí nó cleachtóirí (e.g. stiúrthóir, comhairleoir amharclainne, dearthóir, aisteoir, taibheoir) lena n-áirítear an duine atá freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt an dráma nó an téacs taibhithe. D’fhéadfaí cuid den mhaoiniú a úsáid chun an drámadóir a íoc as an am a chaith sé ag scríobh an téacs agus chun comhoibrithe agus meantóirí a íoc. Beidh script le taibhiú mar thoradh ar an bpróiseas. Cé nach bhfuil léiriú ar thoradh an tsaothair os comhair lucht féachana riachtanach don snáithe seo, féadfaidh iarratasóirí ranníocaíocht a lorg i gcomhair costais a bhaineann le cur i láthair saothair nach bhfuil críochnaithe nó léamh ar stáitse.

 

Snáithe 2 - Saothar Amharclannaíochta a Chruthú

Is é is cuspóir leis an snáithe Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht ná cur ar chumas daoine smaointe i gcomhair saothar nua a fhorbairt i gcomhthéacs comhoibríoch ildisciplíneach. Tá béim na dámhachtana ar nuáil agus ar thriail. Maidir leis an gcoincheap ar a mbunófar an togra, ní gá go mbeadh sé bunaithe ar théacs ar bith nó féadfaidh sé a bheith bunaithe ar théacs nua i gcomhair amharclannaíochta, nó ar théacs drámaíochta atá ann cheana féin, nó ar athchóiriú ar fhoirm liteartha eile, nó ar aistriúchán nó athchóiriú ar théacs i dteanga eile. Is é aidhm na dámhachtana a chur ar chumas daoine smaointe a fhorbairt thar thréimhse ama ach comhoibriú a dhéanamh agus meantóireacht a fháil gan gá dóibh saothar a chur os comhair lucht féachana. Féadfar maoiniú a úsáid chun comhoibrithe agus meantóirí a íoc as a gcuid ama agus rannpháirtíochta. Cé nach bhfuil léiriú ar thoradh an tsaothair os comhair lucht féachana riachtanach don snáithe seo, féadfaidh iarratasóirí maoiniú a úsáid chun íoc as costais a bhaineann le spás cleachtaidh nó saothair nach bhfuil críochnaithe a chur i láthair. Beidh script/leabhar taibhithe mar thoradh ar an bpróiseas.

 

Is é 5.30pm ar an 15 Aibreán an spriocdháta don dámhachtain seo agus beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an 16 Márta.