San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2017
Spriocdháta: Dámhachtain Deis 2017
Spriocdháta: Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018
Spriocdháta: Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile 2017
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm Déardaoin an 17 Lúnasa 2017
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon 2017
Tá iarrthóirí á lorg ag an gComhairle Ealaíon chun Scoileanna Ildánacha – tionscnamh comhpháirtíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna – a threorú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
An rath ar eagraíochtaí na hÉireann sna dámhachtainí do Thionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Seimineár in Aisce maidir le Maoiniú ón AE do Thionscadail Cultúir, Óige, agus Sochaí Sibhialta i nGaillimh
Staidéar nua AE maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha
Tagann an Túinéis isteach sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Spriocdháta: Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018

Osclóidh Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018 i gcomhair iarratas Dé Máirt, an 18 Iúil 2017.

 

Is é príomhaidhm na scéime seo cabhrú le foilsitheoirí na hÉireann teidil, foilseacháin agus irisí litearthachta ardchaighdeáin a tháirgeadh in 2018. Beidh foilsitheoirí i dteideal cur isteach ar thacaíocht airgeadais maidir le teidil sna réimsí seo a leanas: ficsean, neamhfhicsean cruthaitheach, litríocht do leanaí agus do dhaoine fásta óga, filíocht, úrscéalta grafacha, leabhair phictiúr mhaisithe, léirmheastóireacht ealaíon, agus beathaisnéisí agus dírbheathaisnéisí na n-ealaíon comhaimseartha agus beathaisnéis ealaíne.  Tá foilsitheoirí ríomhleabhar agus irisí liteartha ar líne nó irisí liteartha clóite i dteideal iarratas a dhéanamh freisin.

 

Is é an 17 Lúnasa 2017 an dáta deiridh le cur isteach ar an scéim seo agus beidh na sonraí go léir ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo i lár mhí Meithimh.

 

I gcomhair tuilleadh faisnéise téigh i dteagmháil le Jennifer Lawless, Oifigeach Litríochta ag jennifer.lawless@artscouncil.ie