San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos

Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.

Roimh spriocdhátaí atá ag teacht aníos do Reel Art, Authored Works agus an Dámhachtain do Thionscadal Scannáin, reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le AEMI, clinic eolais Dé Céadaoin an 5 Lúnasa ag 11am. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh freastal ar an gclinic mar a ndéanfaidh ionadaithe ón gComhairle Ealaíon plé ar na dámhachtainí agus freagróidh siad ceisteanna.

Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair clárú trí ríomhphost a sheoladh info@aemi.ie.

Spriocdhátaí do dhámhachtainí atá ag teacht aníos

An Dámhachtain do Thionscadal Scannáin 2021 – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020

Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadal Scannáin tacaíocht a sholáthar do scannánaíocht uaillmhianach ardchaighdeáin atá turgnamhach agus cruthaitheach, agus ar beag an seans go dtabharfadh foinsí maoinithe eile maoiniú di. Ba cheart an obair a dhéanamh i bhfoirm scannáin agus é d’aidhm aige dul i ngleic le lucht féachana agus dúshlán a thabhairt dóibh. Ba cheart é a dhéanamh le taispeáint i bpictiúrlanna ar an gcéad dul síos, cé go bhféadfadh sé go mbeadh sé á thaispeáint i gcomhthéacsanna eile agus ar mheáin dhigiteacha ina dhiaidh sin.

Caithfear iarratais ar an Dámhachtain do Thionscadal Scannáin a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020. Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh Dé Máirt, an 11 Lúnasa 2020. Foilseofar treoirlínte agus sonraí an phróisis iarratais i mí Iúil 2020.

An Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin, an 1 Deireadh Fómhair 2020

Is é cuspóir Authored Works an tsaoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Ní mór go mbeadh na scannáin faoi threoir ealaíontóra.  Tacófar le scannán amháin in 2020. Cuirfear ciste iomlán €200,000 ar fáil don iarratasóir rathúil (ar a n-áireofar buiséad léirithe €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2022.

Caithfear iarratais ar an Dámhachtain Authored Works a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, 1 Deireadh Fómhair 2020. Tosóidh an tréimhse ama chun iarratais a dhéanamh ar an 1 Meán Fómhair 2020. Foilseofar treoirlínte agus sonraí an phróisis iarratais i mí Lúnasa 2020 ar ár suíomh gréasáin sa rannán maoiniú atá ar fáil

 

An Dámhachtain Reel Art – spriocdháta 17:30 Déardaoin an 8 Deireadh Fómhair 2020

Is é an cuspóir atá le Reel Art deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne lena taispeáint sa phictiúrlann. Tacófar le dhá scannán in 2020. Cuirfear ciste iomlán €102,500 ar fáil don bheirt iarratasóirí rathúla (ar a n-áireofar buiséad léirithe €90,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €12,500). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear na scannáin a chríochnú le taispeáint den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ár gcomhpháirtí tionscadail, i mí Feabhra 2022.

Caithfear iarratais ar Dhámhachtain Reel Art a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, an 8 Deireadh Fómhair 2020. Tosóidh an tréimhse ama chun iarratais a dhéanamh ar an 8 Meán Fómhair 2020. Foilseofar treoirlínte agus sonraí an phróisis iarratais i mí Lúnasa 2020 ar ár suíomh gréasáin sa rannán maoiniú atá ar fáil.

Tabhair faoi deara:  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú sula ndéanfaidh siad iarratas.