San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinic Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta arna óstáil ag Ionad Litríochta an Deiscirt
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’: ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona 28 Márta 2019 – Cuimhnigh ar an dáta
Tá Comhairleoir le haghaidh Céatadán ar son na hEalaíne á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Duais Mac Léinn agus Dámhachtain Taistil Ollúnacht Éigse Éireann
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Anthony Cronin 2019
Nuacht ón bPobal
Nollaig na mBan 2019
Buaiteoir Dhámhachtain Sparánachta Jack Harte 2019 fógartha
Gairm oscailte ó The Waterford Healing Arts Trust ar Ealaíontóir Cónaithe na bliana 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Achoimre ar imeachtaí 2018
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir

Tá an bhliain úr buailte linn, agus níl aon dabht againn ach go mbeidh bliain den chéad scoth ag na healaíona in Éirinn in 2019. Rinne an Chomhairle cinntí maidir le Maoiniú Straitéiseach agus Maoiniú Comhpháirtíochta an mhí seo caite agus thosaigh eagraíochtaí ar fud na tíre ag logáil isteach ar ár suíomh gréasáin seirbhísí ar líne cheana féin, áit a mbeidh siad in ann glacadh leis an maoiniú a tairgeadh dóibh agus lena gcomhaontuithe maoinithe.

 

Bíonn na deontais seo ríthábhachtach do na healaíona agus beidh daoine ar fud na tíre in ann taitneamh a bhaint as saothar den scoth mar thoradh orthu, ach níl ansin ach cuid den raon iomlán rudaí a mhaoiníonn agus a fhorbraíonn an Chomhairle Ealaíon le linn na bliana. Ag deireadh na míosa, cuirfimid sonraí ar fáil ar na bealaí ina n-infheisteoidh an Chomhairle Ealaíon an deontas iomlán €75 milliún a fuaireamar ón Rialtas chun tacú leis na healaíona sa bhliain 2019, lena n-áirítear Maoiniú Straitéiseach agus Comhpháirtíochta, Maoiniú Deontais do na hEalaíona, Tionscadail, Féilte, Aosdána agus neart dámhachtainí, scéimeanna agus tionscnamh.

 

Tá ár nDámhachtain Sparánachta ar cheann de na bearta is tábhachtaí de na bearta seo. Is éard is cuspóir leis an dámhachtain sparánachta seo tacú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas a fhorbairt. Tá sé mar aidhm againn am agus acmhainní a thabhairt d’ealaíontóirí chun smaoineamh, taighde agus machnamh a dhéanamh agus chun dul i ngleic go criticiúil lena gcleachtas ealaíne. Níl an Chomhairle Ealaíon ag infheistiú san am i láthair leis na sparánachtaí seo ach i bhforbairt na n-ealaíon, tríd an ealaíontóir aonair sna blianta fada amach anseo chomh maith.

 

Is é an spriocdháta i gcomhair dámhachtainí sparánachta na bliana seo thar níos mó ná deich bhfoirm ealaíne agus cleachtas ealaíne 17:30, Déardaoin, an 31 Eanáir. Mar is gnách, molaim d’aon duine atá ag cur iarratas isteach é a dhéanamh go tráthúil, ar eagla na heagla nach mbeidh dóthain ama acu.

 

Le gach dea-ghuí le haghaidh 2019,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir