The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain, Lúnasa 26 .

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, i gcomhpháirtíocht le Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (UCC), agus le Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne (UCC), ceapachán Danny O’Mahony, taibheoir agus múinteoir a bhfuil cáil mhór air, mar an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe i gColáiste na hOllscoile Corcaigh in 2019-20. Cuirfidh O’Mahony sraith ceolchoirmeacha, ceardlann agus ranganna i láthair i rith a chónaitheachta bliana, ag tosú i mí Mheán Fómhair.Léigh a thuilleadh >>
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar

Tar éis gur fógraíodh go bhforbrófar clár píolótach Áiteanna Ildánacha i dTuaim, tá seirbhísí bainistíochta tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon anois chun an clár píolótach trí bliana a bhainistiú agus a sholáthar. Féadfar an phreaseisiúint maidir leis an tionscadal a léamh anseo.Léigh a thuilleadh >>
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Alan Gilsenan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2019–2020.Léigh a thuilleadh >>
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.

Bainfidh Dermot Bolger úsáid as an Dámhachtain chun tús a chur le seicheamh dánta dírbheathaisnéiseach lena ndéanfar imscrúdú ar na hathruithe sóisialta atá tite amach in Éirinn le linn shaolré an údair. Díreofar air seo le linn tréimhsí de dhianscríbhneoireacht a chaithfear in áiteanna thar lear mar aon le hÉirinn. Tabharfaidh an Dámhachtain an t-am don scríbhneoir freisin chun a Ghearrscéalta Roghnaithe a leasú agus a chríochnú lena bhfoilsiú i bhfoirm leabhair go mall sa bhliain 2020.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020

Mar fhreagairt ar an Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon, tugann an Chomhairle Ealaíon Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020 isteach.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019

Cuireann Ealaín na Gaeltachta fáilte roimh iarratais ó ghrúpaí agus eagraíochtaí pobail ar mhian  leo clár sna healaíona dúchasacha a fhorbairt i measc an aos óg.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!

Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2019! Tá naoi n-eagraíocht Éireannacha ina gcomhpháirtithe i dtionscadail nua Chomhair, agus stiúrfaidh dhá cheann acu – Design & Crafts Council of Ireland agus Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh – cuid de na tionscadail. Bronnadh €3 mhilliún go díreach ar eagraíochtaí Éireannacha go dtí seo faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach 2014–2020. Léigh a thuilleadh >>
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa

Cabhróidh an Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí, a mhaoiníonn an Eoraip Chruthaitheach, le healaíontóirí agus le gairmithe cultúir aonair bogadh idir tíortha na hEorpa, lucht féachana agus comhshaothair a fhorbairt, inspioráid nua a aimsiú, agus cur le héiceachórais chultúrtha éagsúla na hEorpa.Léigh a thuilleadh >>
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020

Bronntar Dámhachtainí Oidhreachta na hEorpa / Dámhachtainí Europa Nostra, a chómhaoiníonn an Eoraip Chruthaitheach, ar suas le 30 sáréacht oidhreachta san Eoraip. Bronnfar duaiseanna ar sháréachtaí oidhreachta sna réimsí seo a leanas:

  • Caomhnú
  • Seirbhís dhílis ag daoine aonair nó eagraíochtaí
  • Taighde
  • Oideachas, oiliúint agus ardú feasachta.


Léigh a thuilleadh >>
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa

Níl Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann ach mar aon chuid amháin de ghréasán níos leithne de Laethanta Oidhreachta na hEorpa a chuireann béim ar oidhreacht choitianta na hEorpa agus an gá leanúnach lena caomhnú. Cuireann sí béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le heispéiris chomhroinnte oidhreachta cultúrtha agus cuireann sí an ionchuimsitheacht chun cinn.Léigh a thuilleadh >>