San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Aosdana: 12 chomhalta nua
Ardán 31
Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama
Deontais agus Dámhachtainí
Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2
Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Nuacht ón bPobal
GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil

Is é Music Generation Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a chuidíonn le leanaí agus daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil taibhithe ina gceantar féin. Cuireadh ar bun é go rathúil i 25 cathair agus contae in Éirinn agus cruthaíonn sé thart ar 67,000 deis do leanaí agus do dhaoine óga a bheith rannpháirteach i ranganna ceoil go bliantúil. Agus é ag iarraidh a aidhm maidir lena chlár a leathnú ar fud na tíre faoi 2022 a bhaint amach, tá Music Generation anois ag iarraidh Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil a cheapadh dá fhoireann san Oifig Forbartha Náisiúnta. 

 

Ról corraitheach atá ann le haghaidh gairmí oilte le saineolas agus cuntas teiste follasach ar thorthaí agus gaiscí a bhaint amach sa cheol, san fhorbairt oideachais agus sa bhainistíocht. Agus an ról sin freagrach do Cheann Foirne Roinn na Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha, beidh an t-iarrthóir rathúil mar chuid d’fhoireann atá i mbun fáis agus d’fhoireann atá dírithe ar thacaíocht straitéiseach a chur ar fáil chun go bhféadfaidh sé cáilíocht leanúnach a líonra Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Oideachais Ceoil a fhorbairt.

 

Chun sainchuntas poist agus eolas ar an bpróiseas iarratais a fháil, téigh i dteagmháil le John Deely ag Pinpoint (Recruit@pinpoint.ie, (01) 642 5721).  Spriocdháta: 5pm Dé Máirt, 3 Samhain, 2020.

 

Arna thionscnamh ag Music Network, tá Music Generation á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.