San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí

Glacfaidh 150 scoil nua ar fud na hÉireann páirt i dtionscnamh Scoileanna Ildánacha 2019-20. Beidh 150 scoil a bhí páirteach in 2018 ag leanúint ar aghaidh sa dara bliana dá n-aistear in 2019-20 freisin. Áirítear leis an réimse scoileanna atá páirteach bunscoileanna, meánscoileanna, Ionaid Ógtheagmhála, scoileanna speisialta, scoileanna DEIS, scoileanna tuaithe, scoileanna uirbeacha agus gaelscoileanna.

 

Cuirfear pacáiste tacaíochta ar fáil do scoileanna a roghnaíodh chun páirt a ghlacadh sa tionscnamh, lena n-áirítear an deis chun oibriú le Comhlach Cruthaitheach agus maoiniú €2,000. Agus iad ag oibriú leis an gComhlach Cruthaitheach, déanfaidh scoileanna Plean Scoile Ildánaí a fhorbairt agus a chur chun feidhme a fhreagraíonn do riachtanais agus do thosaíochtaí na scoile féin. Is bunluach de chuid Scoileanna Ildánacha é a chinntiú go mbíonn guth ag leanaí agus ag daoine óga sa phlean a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas agus ba chóir go mbeadh deiseanna ann dúshlán a thabhairt dóibh ar bhealaí nua, muinín a chothú agus ról níos gníomhaí a ghlacadh san fhoghlaim.

Agus iad ag obair leis an gComhlach Cruthaitheach, tacófar le scoileanna naisc a chothú le bonneagar ealaíon agus cruthaitheach ina gceantar féin agus go náisiúnta

 

Roghnaíodh níos mó ná 50 Comhlach Cruthaitheach chun obair a dhéanamh i gcomhar le Scoileanna Ildánacha 2019 agus cuirfear tús leis an obair sin i dtéarma an fhómhair.

 

Tá clár oiliúna agus forbartha gairmiúla á reáchtáil do Chomhlaigh Chruthaitheacha agus do Chomhordaitheoirí Scoile ó gach ceann den 150 scoil i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2019.

 

Tá liosta iomlán de na scoileanna rannpháirteacha ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ag http://www.artscouncil.ie/creative-schools/2019-20-schools/

 

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha/Creative Schools den chlár Óige Ildánach – Plean le Scód a Ligean le Cumas na Cruthaitheachta i nGach Leanbh agus i nGach Duine Óg. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.