San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2017
Spriocdháta: Dámhachtain Deis 2017
Spriocdháta: Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018
Spriocdháta: Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile 2017
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm Déardaoin an 17 Lúnasa 2017
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon 2017
Tá iarrthóirí á lorg ag an gComhairle Ealaíon chun Scoileanna Ildánacha – tionscnamh comhpháirtíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna – a threorú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
An rath ar eagraíochtaí na hÉireann sna dámhachtainí do Thionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Seimineár in Aisce maidir le Maoiniú ón AE do Thionscadail Cultúir, Óige, agus Sochaí Sibhialta i nGaillimh
Staidéar nua AE maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha
Tagann an Túinéis isteach sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir

Ceann de na príomh-thiomantais a bhí inár bplean trí bliana 2016-2019 faoinár straitéis deich mbliana Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh is ea go dtabharfaimis faoi athbhreithniú ar gach ceann dár gcláir maoinithe, scéimeanna agus tionscnaimh, lena chinntiú go dtacaíonn ár gcinntí maoinithe le soláthar ár dtosaíochtaí straitéiseacha. Tá sé beartaithe leis an obair seo príomhshruthú a dhéanamh ar na tacaíochtaí atá ar fáil d'ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí ealaíon, agus ár bpróisis iarratais, measúnaithe agus cinnteoireachta a shimpliú agus a shoiléiriú.

 

Is rímhaith a thuig an Chomhairle Ealaíon le roinnt blianta anuas nach raibh na deiseanna ag go leor ealaíontóirí a bhí i mbun saothair den scoth, a bhí nuálach, uaillmhianach agus bríomhar chun a gcleachtas a fhorbairt agus chun a gcuid smaointe a thabhairt níos faide.

 

Ag an am céanna, tuigimid nach raibh go leor eagraíochtaí seanbhunaithe in ann pleanáil thar thréimhse ama níos faide ná bliain amháin, rud a laghdaigh a gcumas caidrimh a fhorbairt de réir a chéile, féachaint le comhpháirtíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a chruthú, agus pleanáil go straitéiseach sa todhchaí.

 

D'fhonn dul i ngleic leo sin agus le saincheisteanna gaolmhara, rinne an Chomhairle athbhreithniú ar a cláir maoinithe, chun cuidiú linn smaoineamh ar an gcaoi a dhéanaimid infheistíocht in ealaíontóirí agus i gcleachtas ealaíon, agus cén chaoi b'fhéidir a bheimis in ann é sin a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí.

 

I ndiaidh an phróisis sin, táimid réidh chun ár gcreat nua maoinithe a fhógairt. Beimid ag cur na gcatagóirí agus na gclár nua maoinithe i láthair ag seisiúin faisnéise maidine: Déardaoin an 6 Iúil i gCorcaigh; Dé hAoine an 7 Iúil i mBaile Átha Cliath; agus an 10 Iúil i Sligeach.

 

Beidh na seisiúin faisnéise sin saor in aisce, ach toisc go bhfuil an spás teoranta beidh ticéad de dhíth. Chun na hamanna agus na hionaid a fheiceáil, agus chun ticéad a chur in áirithe, cliceáil anseo, nó coinnigh súil ar naisc ar ár gcainéil meán sóisialta. Déanfaimid beoshruthú agus taifeadadh ar cheann de na seisiúin, dóibh siúd nach mbeidh in ann a bheith i láthair iad féin.


Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride

An Stiúrthóir